Sökning: "baklucka"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet baklucka.

 1. 1. Handling-Force Software : Calculation software for tailgate and bonnet in concept stages

  M1-uppsats,

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :handling; forces; force; excel; bonnet; tailgate; trunklid; hood; hanteringskrafter; hantering; krafter; baklucka; motorhuv;

  Sammanfattning : Abstract This report focuses on the creation of a software to calculate handling forces of bonnet and tailgate. The handling force is the force required by a user to open or close a tailgate. It is a bachelor thesis conducted for Karlstad’s university. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av bakluckan på Volvos ramstyrda dumper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Erik Levin; Daniel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; produktutveckling; låsfunktion; prototyp; produktion; tillverkning;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var från början att ta fram 2-3 olika koncept som hindrar dumperns baklucka från att studsa och skapa onödigt buller. En produktutvecklingsprocess anpassades för projektet och användes för att systematiskt genomföra arbetet. LÄS MER

 3. 3. Reviderad design av likbil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Niklas Heffler; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the construction of a hearse made by Adiga on account for Nilsson Special Vehicles, NSV. The vehicle suffers from deformations in the rear as a result of mismatched gas springs and in side doors when these are kept open. Virtual models of side doors and rear are prepared in Catia and then analyzed in Ansys. LÄS MER