Sökning: "bakomliggande faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 801 uppsatser innehållade orden bakomliggande faktorer.

 1. 1. Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jonathan Hansson; Omid Hesami; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. LÄS MER

 2. 2. Med BAS som bas? En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Martinsson; Anton Åstrand; [2018-06-29]
  Nyckelord :BAS-kontoplanen; branschorganisationer; standardisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: 1976 framställdes den första BAS-kontoplanen, som var tänkt attutgöra en standard för hur svenska organisationer oavsettverksamhetskaraktär skulle kontera affärshändelser. På uppdrag avBAS-organisationen pågår det idag en större översyn av BASkontoplanenoch dess användning. LÄS MER

 3. 3. DIGITAL VÅRD- EN INTERVJUSTUDIE OM LÄKARNAS UPPFATTNING AV DIGITAL VÅRD I PRIMÄRVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Vjollca Osmani; Merita Hyseni; [2018]
  Nyckelord :Vård på distans; Digitala aktörer; Primärvården; Läkare; KRY; MinDoktor; Motstånd mot förändring; Uppfattningar;

  Sammanfattning : I primärvården är det fysiska vårdmötet en viktig utgångspunkt. Digitaliseringen har reformerat dessa villkor och förändrat det traditionella arbetssättet för läkare genom att tillföra ett digitalt vårdmöte i primärvården. LÄS MER

 4. 4. Marknadens reaktion på negativa vinstvarningar - En eventstudie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Ytterberg; Julius Naski; [2018]
  Nyckelord :Vinstvarning; Avvikelseavkastning; Eventstudie; Stockholmsbörsen; Informationsläckage; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : När ett bolags resultat eller finansiella ställning signifikant avviker från vad som kan förväntas från bolagets tidigare kommunicerade information, föreligger en skyldighet att utfärda en vinstvarning. Tidigare forskning finner bevis för att vinstvarningar resulterar i en negativ reaktion i aktiepriset vid utfärdandet av en vinstvarning. LÄS MER

 5. 5. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wetterborg; [2018]
  Nyckelord :tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. LÄS MER