Sökning: "bal tal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bal tal.

 1. 1. Konstruktioner av det nationella : En utställningsanalys av Finsk bild på Liljevalchs konsthall 1977–1978

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Paulina Immonen; [2021]
  Nyckelord :cultural cold war; cultural diplomacy; Finland; Sweden; Scandinavia; Mieke Bal; 1970 s; art exhibition analysis; Liljevalchs; discourse analysis; Finnish artists; taidenäyttely; suomalainen taide; 1970-luku; Suomen taiteilijaseura; taidekritiikki; Mieke Bal; Liljevalchsin taidehalli; edustusnäyttely; Maaretta Jaukkuri; kulttuurivaihto; taidepolitiikka; utställningsanalys; Mieke Bal; Skandinavien; Finland; Sverige; konstkritik; nationell konsttolkning; 1970-tal; Liljevalchs konsthall; representationsutställning; kulturell diplomati; konstpolitik; kulturekonomi; diskursanalys; konstbegrepp; konsttolkning; konstutbyte;

  Sammanfattning : By examining the art exhibition Finsk bild (Finnish picture) that was held at Liljevalchs art gallery in Stockholm 1977-78, the aim of the essay is to investigate and highlight the discrepancy between the intention of the exhibition and how it was perceived by the critics. In the aftermath of the exhibition there were discussions about why the critics were so harsh, and also the way the critics described the art and artists in terms of the national has been questioned in recent years. LÄS MER

 2. 2. "Husets ABC" : En rumslig läsning av Ulla Isakssons Kvinnohuset

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Sara Pärsson; [2013]
  Nyckelord :Ulla Isaksson; Kvinnohuset; rumslig läsning; narratologi; Kvinnohus; 1950-tal; Stockholm; välfärdsstaten; folkhem; hemmafruideal; performativitet; genus; rum; speglar; kollektivhus; Mieke Bal; Inger Littberger; Yvonne Hirdman; Erving Goffman; Alexandra Borg; Henri Lefebvre;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en rumslig läsning av Ulla Isakssons Kvinnohuset (1952) där romanens rumsliga aspekter och Huset som motiv undersöks med narratologiska verktyg. Romanen diskuteras också utifrån rollteori och sin ideologiska kontext i det socialdemokratiska välfärdssamhället. LÄS MER

 3. 3. ¿Existe una masculinidad hegemónica en Las edades de Lulú? : Un estudio sobre el personaje Pablo en la novela Las edades de Lulú de Almudena Grandes

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Monica Bernath; [2011]
  Nyckelord :Masculinidad es; hegemonía; subordinación; Las edades de Lulú; Almudena Grandes;

  Sammanfattning : En esta monografía se analiza si el personaje Pablo, en la novela Las edades de Lulú (1989) de la escritora española Almudena Grandes, representa o no una masculinidad hegemónica tal cual la describe la teoría de Robert W. Connell (1995). LÄS MER

 4. 4. ”Anorna hafva mer välde i contradans än växelbref” : Sällskapsdans och klassamhällets ankomst vid slutet av 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Saga Mellin; [2009]
  Nyckelord :dance; social dance; eighteenth century; class society; social life; individualism; Gustavian era; the Age of Liberty; culture analysis; dans; sällskapsdans; 1700-tal; ståndssamhälle; klassamhälle; nöjesliv; individualism; gustaviansk tid; frihetstiden; kulturanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how the arrival of class society is expressed in the social dance of high society during the second half of the eighteenth century. The study is based on the idea that culture and society develope in interaction; that changes in the economic, political and social life determine the cultural expressions as well. LÄS MER