Sökning: "balance-sheet approach"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden balance-sheet approach.

 1. 1. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER

 2. 2. En Ex-Ante Analys av IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Jonsson; Clara Svensson; [2019]
  Nyckelord :operating lease; IFRS 16; capitalization; information asymmetry; true and fair view; investors; financial ratios; operationell leasing; IFRS 16; kapitalisering; informationsasymmetri; rättvisande bild; investerare; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16, som är en ny standard för hur börsnoterade företag ska redovisa leasingavtal. Tidigare har företag som följer IFRS haft möjlighet att redovisa leasingavtal finansiellt eller operationellt. LÄS MER

 3. 3. Anticipated Events’ Impact on FX Options’ Implied Volatility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Frej Håkansson; Björn Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Volatility frown; implied volatility; jump model; anticipated event; SABR; FX Options; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Understanding events’ impact on financial instruments are crucial for the participants in the financial markets. Here we propose an approach to model an anticipated event’s impact on the prices of FX options, represented in implied volatility. LÄS MER

 4. 4. Leasing - en studie om skillnader mellan K3 och IFRS : En komparativ studie mellan K3 och IFRS gällande redovisning av leasing ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julian Åsell; David Amoi; [2018]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; K3 chapter 20; stakeholders; stakeholder theory; lessee.; Leasing; IFRS 16; K3 kapitel 20; intressenter; intressentteorin; leasingtagare.;

  Sammanfattning : Redovisningen har för avsikt att ge underlag och information till samhället. Därför är det viktigt att redovisningen återger verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 : en totalundersökning på hur börsnoterade bolag påverkas av IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Antony Deng; Xisrav Jurayev; [2018]
  Nyckelord :accrual; balance-sheet approach; control; critical event; IFRS 15; income-statement approach; recognition; revenue recognition; balansorienterad ansats; IFRS 15; intäktserkänning; kontroll; kritiska händelse; periodisering; resultaträkningsorienterad ansats;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Inom intäktsredovisning råder det en problematik om när en intäkt ska redovisas samt till vilket belopp. Den 1 januari 2018 träder den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 i kraft och ersätter alla tidigare standarder som behandlade intäkter. LÄS MER