Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 21 - 25 av 340 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 21. Riskhantering med hjälp av styrkort i bygg- och anläggningsprojekt inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Axhag; Linn Högström; [2018]
  Nyckelord :offentlig sektor; balanserat styrkort; riskhantering; komplexitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate companies in the public sector and how they control and estimate the risks by using scorecards in various construction projects and also to get an idea of how risk management differs depending on the project size and complexity. The essay is of the qualitative methodology and data has been collected through semistructured interviews with seven different respondents in the public sector. LÄS MER

 2. 22. Balanserad styrning i praktiken : En fallstudie av närsjukvården i Region Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ellinor Niva; Sira Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården inom den offentliga sektorn har en utmanande och viktig roll i samhället. De ska bistå med bra sjukvård till befolkningen genom effektiv användning av skattemedel. New public management introducerades i den offentliga sektorn, som en samling av styrmodeller utvecklade av den privata sektorn. LÄS MER

 3. 23. Anpassning av balanserat styrkort : En fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andres Gonzalez Castro; Safet Kopic; Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Balanced scorecard; financial control management accounting; New public management; public sector; adaptation; Balanserade styrkort; Ekonomistyrning; New public management; Offentlig sektor; Anpassning;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: Begreppet “new public management” uppkom under 1980-talet som en konsekvens av att den offentliga sektorn tyngdes av höga kostnader och bristande kostnadskontroll. New public management syftar till att effektivisera den offentliga sektorn genom att hämta inspiration från den privata sektorn. LÄS MER

 4. 24. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 5. 25. Improving sustainability performance with management information models

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Max Dronkert; Terry Damink; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; greenwashing; management information models; context sustainability; knowledge;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this paper is to discover how management information models provide organizations that have the will to perform sustainable, with a tool that gives them knowledge and practical guidance to reach sustainability and avoid the practice of greenwashing as a result. Therefore, the research question is: How can management information models serve as a tool to improve the sustainability performance and reduce the practice of greenwashing of an organization? Methods The authors approached this research from a balanced and pragmatic view. LÄS MER