Sökning: "balans"

Visar resultat 11 - 15 av 2209 uppsatser innehållade ordet balans.

 1. 11. En studie av vad som motiverar restauranganställda i arbetet. : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Samuel Nord; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; självbestämmandeteorin; restauranganställda;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka vad som motiverar anställda i restaurangbranschen i arbetet. Restaurangbranschen är en bransch som har en hög personalomsättning i förhållande till andra yrken och forskning har visa att människor som är motivarande både mår bättre och är mer benägna att stanna på en arbetsplats längre. LÄS MER

 2. 12. Granskaren och rådgivaren : En undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Andersson; Eva Ceder; Felicia Lindquist; [2022]
  Nyckelord :Revisorns oberoenderoll; fristående rådgivning; granskning; hot mot oberoende;

  Sammanfattning : Titel: Granskaren och rådgivaren - en undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Revisorns oberoenderoll, Fristående rådgivning, Granskning, Hot mot oberoende Forskningsfråga: Hur kan revisorn upprätthålla och bevara oberoendet mellan både en granskande och rådgivande roll? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorn kan upprätthålla oberoende och balans mellan granskning samt fristående rådgivning. Avsikten är att utveckla förståelsen för denna balansgång genom att beakta revisorns perspektiv i frågan. LÄS MER

 3. 13. Unga kvinnors uppelvelser av att få bröstcancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Jarl; Michelle Eriksson Rydfors; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; altered body; nurses support; qualitative method.; Bröstcancer; förändrad kropp; sjuksköterskors stöd; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är vanligaste typen av cancer bland kvinnor i världen samt orsakar flest dödsfall av cancerformerna. Drabbas av bröstcancer har väsentlig påverkan på unga kvinnors liv, behandling kräver specifik kompetens gällande sexualitet, fertilitet samt graviditet. LÄS MER

 4. 14. Fallförebyggande åtgärder för äldre ur ett biopsykosocialt perspektiv : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jakob Arnvig; Adam Ludvigsson; [2022]
  Nyckelord :Physiotherapy; Outcomes; Systematic review; Fallprevention; Social Cognitive Theory SCT .; Fysioterapi; Utfall; Systematisk litteraturöversikt; Fallprevention; Socialkognitiv teori SCT .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sammanställningar på fallförebyggande åtgärder är främst centrerat kring träning men bristfällig gällande psykologiska interventioner och osäkert kring sociala interventioner. Författarna ser därav en möjlighet att sammanställa evidens genom en systematisk litteraturöversikt kring fallförebyggande åtgärder ur ett biopsykosocialt perspektiv. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Backlund; Antonia Wahren; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; Allmän litteraturöversikt; medkänslotrötthet; vårdande; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att sjuksköterskan i sitt arbete behöver vårda patienten med medkänsla och empati. Det behöver även finnas motivation och energi för att sjuksköterskan ska orka ge patienten den vård som patienten är i behov av. LÄS MER