Sökning: "balanserad tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden balanserad tillväxt.

 1. 1. Tillväxt eller växtvärk : - Demokrati och militär förmåga i symbios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Lundin; Roland Ljungholm; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; Försvarsmakten; Försvarsmaktsledningen; Scarcity; Försvarspolitik; Säkerhetspolitik; Myndighetsstyrning;

  Sammanfattning : Tillväxten är en unik utmaning för Försvarsmakten i modern tid. Efter decennier av avvecklingar vilken efterlämnat sig en anorektisk försvarsorganisation har den politiska pendeln svängt där viljan nu är att Försvarsmakten ska växa både i storlek och i kvalité. LÄS MER

 2. 2. Växelkursens påverkan på FDI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tom Tryde; [2019]
  Nyckelord :M A; Gränsöverskridande förvärv; valutakurs; imperfekt kapitalmarknad; fire sales; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under senare år har tillväxten av gränsöverskridande M&A varit stor på den nordiska marknaden, vilken upplevde sin kulmen under 2018. Under samma tidsperiod har den nordiska marknaden kännetecknats av volatila växelkurser, vilket resulterat i en pånyttfödd diskussion om växelkursens påverkan på inflödet av utländska direktinvesteringar. LÄS MER

 3. 3. Hållbar produktion med vetedrank och vallfoder till idisslare : utnyttja etanolproduktionens biprodukt som ett billigt och miljövänligt fodermedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Jibbefors; [2015]
  Nyckelord :idisslare; etanol; biprodukt; drank; protein; näringsinnehåll; vallfoder; foderstat;

  Sammanfattning : Etanol blir allt vanligare som bränsle, vilket ökar etanolproduktionen och därmed utvinns mer biprodukt, så kallad drank. Drank med sitt höga innehåll av råprotein används som proteinfodermedel till lantbruksdjur. Oftast sker utfodringen av torkad drank, men även blöt drank förekommer. LÄS MER

 4. 4. Superbusskonceptet i Östra Göinge kommun - betydelsen av regionala transportinfrastrukturinvesteringar i perifera landsbygdskommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johanna Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :tillgänglighet; regionförstoring; polycentrism; tillväxt; superbuss; infrastruktur; region skåne; östra göinge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra vilken betydelse regionala infrastrukturinvesteringar har för perifera landsbygdskommuner. Som en avgränsning har superbusskonceptet studerats, vilket berör landsbygdskommunen Östra Göinge i förhållande till den skånska regionen. LÄS MER

 5. 5. Infrastrukturinvesteringar och Skånes utveckling - Fallet Simrishamnsbanan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Oskar Skandevall; [2013]
  Nyckelord :Simrishamnsbanan; polycentrism; regional utveckling; infrastruktur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens utgångspunkt återfinns i regionen Skåne samt i den regionala och kommunala utvecklingsplaneringen som här sker. Fokus är infrastrukturinveste-ringars betydelse för regional och kommunal utveckling, vilket också är uppsatsens huvudsakliga frågeställning. LÄS MER