Sökning: "balett dans"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden balett dans.

 1. 1. Dansgenrer på svenska gymnasieskolor : en kvantitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Evelina Strigner; [2021]
  Nyckelord :Dance genre; modern and contemporary dance; jazz; ballet; street; curriculum theory; dance education; upper secondary school; Dansgenre; modern och nutida dans; jazz; balett; street; läroplansteori; dansutbildning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Dance genres in Swedish upper secondary school - a quantitative survey Dance as a subject in upper secondary school is a relatively young subject with a vague framing that provides the teachers with more room for interpretation. The aim of this paper is to shed light on a somewhat unexplored researched field and to contribute with knowledge about what dance genres that are featured in Swedish upper secondary schools. LÄS MER

 2. 2. Somatiska perspektiv inom balett : en kvalitativ studie om balettlärares användning av somatiska förhållningssätt i undervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik; Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Ingunn Elísabet Hreinsdóttir; Johanna Dahlrot; [2018]
  Nyckelord :Somatic; ballet; dance; somatic approach; dance teaching; pedagogical tools; functionality; awareness; anatomy; touch; language use; body.; Somatiska praktiker; balett; dans; somatiska förhållningssätt; dansundervisning; pedagogiska verktyg; funktionalitet; medvetenhet; anatomi; beröring; språkbruk; kroppen.;

  Sammanfattning : Ballet and somatic practice are two different fields with separate approaches regarding the body and its movement. Ballet in general is structured by a specific frame emerging from traditions and conventions which have effect on the dancer’s movement patterns and body. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av smärta och skador bland dansare - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Amanda Englund; Fredrik Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Muskuloskeletal smärta; skador; träning; dans; rörelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Upplevelser och erfarenheter av smärta bland dansare - en intervjustudie. Bakgrund: Den professionella dansaren börjar träna hårt redan tidigt i livet. Detta kräver en avsevärd investering av tid och energi. LÄS MER

 4. 4. Tuggummi under sulan : En fenomenologisk studie om undervisning av danssteget assemblé

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Katla Nelander; [2017]
  Nyckelord :Dans; balett; assemblé; fenomenologi; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; undervisning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om undervisande balettlärares erfarenheter gällande fenomenet undervisning av assemblé inom gymnasieskolan. Studien som genomförts har varit kvalitativ med en fenomenologisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Pre-professionella balettdansares upplevelser och erfarenheter av dansrelaterade skador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Backlund; Frida Wallén; [2016]
  Nyckelord :Ballet; dance; pre-professional; experiences; Balett; dans; pre-professionella; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balett ställer höga fysiska krav på dansare och skador är vanligt förekommande. Många dansare har haft en skada innan påbörjad karriär. Dock finns en begränsad mängd forskning om konsekvenser av skador och rehabilitering för pre-professionella balettdansare. Metod: Kvalitativ explorativ design. LÄS MER