Sökning: "balkong"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet balkong.

 1. 1. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karolina Östberg; [2019]
  Nyckelord :behov; särskilt boende; utemiljö; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : Andelen gamla i Sverige ökar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Fler hamnar på särskilda boenden. Men bara för att personer blir gamla förlorar de inte de grundläggande behov alla människor har av utevistelse och naturnära upplevelser. Detta innebär att stora krav ställs på planeringen av utemiljöer för äldre. LÄS MER

 3. 3. Växter för vinterträdgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gugge Zelander; [2019]
  Nyckelord :vinterträdgård; inglasad balkong; uterum;

  Sammanfattning : Anledningen till detta arbete är vinterträdgårdarna som år efter år står tomma sånär som på ett enstaka olivträd, de vinterträdgårdarna som var tänkta att grönska men som kom av sig. För att kunna fylla vinterträdgården med rätt växter som passar det speciella klimatet är det bra att ha vissa baskunskaper. LÄS MER

 4. 4. Hur kvalitetsaspekter påverkar betalningsviljan av bostadsrätter : En tvärsnittsstudie om hedonisk prissättning av bostadsrätter i Stockholms innerstad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Fanny Westin; Grant Teah; [2018]
  Nyckelord :Hedonisk prissättning; betalningsvilja; konsumenters preferenser;

  Sammanfattning : C-uppsatsens ändamål inriktar sig på att förstå hur olika faktorer influerar bostadspriserna och hur konsumenters betalningsvilja styrs av olika kvalitetsaspekter rörande bostadsrätter. Studien bygger på en empirisk analys som har som utgångspunkt att från teorier härleda hypoteser som hjälper oss förstå hur olika kvalitetsaspekter påverkar priset av en bostadsrätt. LÄS MER

 5. 5. Grundskolan Glädjen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Fredrik Thulin; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; förskola; examensarbete; Solvalla; Träpaneler;

  Sammanfattning : Uppgiften var att designa en grundskola för ca 300 barn vid Solvalla travbana. Grundskolan skulle även ha en förskoleavdelning. I nuläget så är området relativt öde, med endast en kebabresturang, en körskola och Solvalla travbana. Under dagtid då inte travbanan är aktiv så är området helt tomt på människor. LÄS MER