Sökning: "baltiska"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet baltiska.

 1. 1. Mehrsprachendidaktische Ansätze im Tertiärsprachenunterricht. : Eine Analyse dreier schwedischer DaF-Lehrwerke.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Daniela Novia; [2021]
  Nyckelord :Plurilingualism and tertiary language didactics; analysis of Swedish textbooks; German as a foreign language;

  Sammanfattning : The development of plurilingual competence has been increasingly seen as an important aspect of foreign language teaching. Since textbooks usually play a central role in language classrooms, they are supposed to contribute to the development of plurilingual teaching. LÄS MER

 2. 2. A Green New World : How the Real Estate Sector is Working with Sustainable Financing in Regard to the EU Taxonomy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Backenroth; Casper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; sustainable finance; real estate finance; EU-taxonomi; hållbarhet; grön finansiering; fastighetsfinansiering;

  Sammanfattning : The EU Taxonomy is a new regulation produced to set a European standard for sustainable investments and to allocate capital for a sustainable transition. The Taxonomy aims to regulate several sectors, one of which is the real estate sector. LÄS MER

 3. 3. Från Potebnja till Barthes - den tidiga formalismens materialisering : Återproblematiseringar av Viktor Šklovskijs metodimmanenta princip

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Margareta Nydahl; [2021]
  Nyckelord :Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; early formalism; cubo-futurism; symbolism; estrangement; sujet; antisubstantialism; reductionism; problematizations; post-modernism; structuralism; energeia; Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; tidig formalism; kubofuturism; symbolism; främmandegöring; sujett; antisubstantialism; reduktionism; problematiseringar; postmodernism; strukturalism; energeia;

  Sammanfattning : In the course of this thesis, decisive problematizations, in the Foucauldian sense, around Viktor Šklovskij’s early Russian Formalism shall be the object of re-problematizations. More precisely, a careful look will be taken at re-problematizations around theoretical aspects regarding Šklovskij’s paradigmatic reductionist model, primarily as it is introduced in his article Art as device (1917), described most notably by Aage Hansen-Löve and Wolf Schmid in Der Russische Formalismus (1978) and Slavische Erzähltheorie (2010), Elemente der Narratologie (2014) as well as Grundthemen der Literaturwissenschaft: Erzählen (2018) respectively. LÄS MER

 4. 4. Literatuur uit de Lage Landen in Zweedse vertaling tussen 1995-2019 : Cultuuroverdracht tussen twee perifere talen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Lisbeth Jonsson; [2021]
  Nyckelord :literature; centre; periphery; translation; Swedish; corpus; Flanders; the Netherlands; transfer; reception; selection; literatuur; centrum; periferie; vertaling; Zweeds; corpus; Vlaanderen; Nederland; overdracht; receptie; selectie;

  Sammanfattning : Deze studie betreft boeken uit de Lage Landen in Zweedse vertaling in de periode 1995-2019. Dit is een voorbeeld van literatuuroverdracht tussen twee perifere talen. Een vergelijking met de overdracht van literatuur uit de Lage Landen naar de centrale talen Engels, Duits en Frans is in de focus. LÄS MER

 5. 5. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER