Sökning: "banal nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden banal nationalism.

 1. 1. ”Det måste vara minst två svenska damer på pallen när vi jobbar, annars gör vi inte damsprint” : En kritisk diskursanalys av SVT:s ideologiska liverapportering av internationell längdåkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Axel Duberg; Sanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :nationalism; patriotism; cross-country skiing; live reporting; SVT; nationalism; patriotism; längdåkning; liverapportering; SVT;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to analyze the presence of nationalism and patriotism in the live reporting of the 2019–2020 season of the FIS Cross-Country World Cup, reported by the Swedish national public service broadcaster, SVT. Thereby, the following research questions have been constructed: 1. LÄS MER

 2. 2. “Ett leve för Sverige, vårt älskade fosterland”. En studie om hur den svenska monarkin väver in makt, genus och sexualitet i en nationell identitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefina Bäck; [2020]
  Nyckelord :marriage; the King; disciplinary power; banal nationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to examine how marriage is weaved into the Swedish national identity in national speeches held by King Carl XVI Gustaf of Sweden and how one could understand it through the monarchy's disciplinary power. The study has been inspired by a number of theories about gender, sexuality, power and nationalism. LÄS MER

 3. 3. Mjölk och svensk identitet – köp två, betala för en? -En analys av hur Arla Foods och Oatlys reklamfilmer från "mjölkkriget" reproducerar en nationalistisk diskurs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; [2020]
  Nyckelord :Banal nationalism; corporate nationalism; mat; mjölk; multimodal kritisk diskursanalys; nationalistisk diskurs; reklamfilmer; svensk nationalism;

  Sammanfattning : Idag blir det allt vanligare att marknadsföra produkter – inte minst mat – som genom idéer, värden och identiteter kopplade till nationalism. Föreliggande studie undersöker hur reklamfilmer från det svenska "mjölkkriget" – ett reklamkrig mellan mjölkproducenten Arla Foods och havredrycksföretaget Oatly – reproducerar en nationalistisk diskurs. LÄS MER

 4. 4. Let's Do Away with Urban : Autoethnographic Adventures in Stockholms län

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Olivia Butler; [2020]
  Nyckelord :Urban; Rural; Spatiology; Political Ecology; Embodiment; Emplacement; Stockholm;

  Sammanfattning : The spatial categorisations of urban and rural are still used in academia, lay terminology and policy formation in spite of a postmodern obsession with the deconstruction of binaries. Hitherto, the urban rural dichotomy has been exposed to little scrutiny, and the critiques that have been made come from the epistemological standpoint of total urbanisation which assumes the rural will be effaced by a perennial urban sprawl. LÄS MER

 5. 5. Vilka är "vi"? : En studie av banal nationalism i svenska dagstidningar från 1805

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Bille Sirén; [2019]
  Nyckelord :Banal nationalism; Michael Billig; Sverige; Finland; finska kriget 1808-1809; dagstidningar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser den svenska nationalismens uttrycksformer, så som de framgår av Stockholmstidningarna Dagligt Allehanda, Inrikes Tidningar och Stockholms Posten i mars 1805. Nationalismen undersöks huvudsakligen utifrån Michael Billigs teorier om banal nationalism, vilket syftar till oreflekterade, vardagliga attityder som skiljer mellan ”oss” och ”dem” och formar en nationell gemenskap. LÄS MER