Sökning: "banal religion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden banal religion.

 1. 1. Populärkultur, religion och coping : En religionspsykologisk analys av Home Box Office (HBO) The Leftovers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Axel Fors; [2020]
  Nyckelord :The Leftovers; populärkultur; religionspsykologi; religionsvetenskap; religion; media; coping;

  Sammanfattning : In today’s day and age popular culture is a hot topic. Creators of popular culture or media can use their content to start discussions about important topics. These topics can range from politics and misogyny to the search for happiness and faith. One frequently covered topic is popular culture and religion. LÄS MER

 2. 2. Den religiöst motiverade könsmaktsordningen : En textanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Albin Malm; [2018]
  Nyckelord :popular culture; The Handmaid’s Tale; religion; gender; text analysis; banal religion; gender theory; mediatization theory; populärkultur; En tjänarinnas bekännelser; religion; genus; genusvetenskap; textanalys; banal religion; medialiseringsteorin;

  Sammanfattning : Through the history have the women been subordinated to the men, structures that still are present in these days even though feminist movements have tried work against them. One platform that is quite common to use for drawing attention to a certain subject is popular culture. LÄS MER

 3. 3. När film och tv blev religion : En kvantitativ studie om i vilken utsträckning gymnasieelever använder sig av film och tv (och i synnerhet webb-serien SKAM) som en resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Kling; [2018]
  Nyckelord :film; tv; SKAM; youth; mediatization; banal religion; detraditionalized religion;

  Sammanfattning : The purpose in this paper is to examine in which extent students in the Swedish gymnasium use film and tv (with a special focus on the Norwegian youth series SKAM) as a resource to create religious meaning and interpretation of life in the aspects of their view on e.g. knowledge, society, cosmology and theology. LÄS MER

 4. 4. Up against Good, Evil, Destiny, and God himself

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :religion; banal religion; innehållsanalys; television; Supernatural; adaption;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal religion". LÄS MER

 5. 5. Religion enligt spelets regler : en studie av interaktiva möten med religiösa aktörer och banal religion i tv-spelet The Witcher 3: Wild Hunt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Philip Löf Nyqvist; [2017]
  Nyckelord :medialisering; banal religion; tv-spel; religion; petri net;

  Sammanfattning : This study aims to show how the videogame The Witcher 3: Wild Hunt (2015) allows or limits the player to interact with religious representations through rule-based system by performing a combination of “close-playing” and petri net-analysis. The study also aim to elaborate on the religious representations of The Witcher 3: Wild Hunt (2015) as forms of banal religion defined by Hjarvard’s (2011) mediatization-theory. LÄS MER