Sökning: "bandet mellan människa och djur"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden bandet mellan människa och djur.

 1. 1. NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Sinisalo; [2019]
  Nyckelord :Pet abuse; domestic violence; social service; the human-animal bond; the social support theory.; Våld mot sällskapsdjur; våld i nära relation; socialtjänst; bandet mellan människa och djur; teorin om socialt stöd.;

  Sammanfattning : Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. Djurens inverkan som personcentrerad omvårdnadsåtgärd på demensboenden : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Bernhardsson; Lena Hellström; [2018]
  Nyckelord :Djur som omvårdnadsåtgärd; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterskans professionella ansvar; Vårdande kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund   I takt med att befolkningen ökar i ålder blir demenssjukdomar allt vanligare i dagens samhälle. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är vanligen förekommande när en person med demens inte kan göra sig förstådd. LÄS MER

 3. 3. Bandet mellan människa och hund : hundens anpassning och den bakomliggande fysiologin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Lundgren; [2015]
  Nyckelord :hund; ägare; fysiologi; oxytocin; kortisol; blodtryck; dog; owner; physiology; oxitocin; cortisol; bloodpressure;

  Sammanfattning : Hundar har genom historien anpassat sig till ett liv med människan och har idag en viktig roll i vårt samhälle, både som arbetsredskap och sällskapsdjur. Ett starkt band har bildats mellan människa och hund, generellt sett starkare än med våra andra husdjur. LÄS MER

 4. 4. Sällskapsdjurs inverkan på hälsa och välbefinnande hos äldre människor i särskilt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Sofie Hillersand; Linda Sjöberg; [2007]
  Nyckelord :hälsa; sällskapsdjur; särskilt boende; välbefinnande; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har visat sig att bandet mellan människa och djur kan vara lika starkt som mellan två människor och förlusten av ett djur kan inverka negativt på en människas hälsa och välbefinnande. Djur i terapeutiska sammanhang har använts för att assistera människan i flera hundra år och på 1970-talet utvecklades djurterapi då de första pilotstudierna på kvantitativa data gjordes. LÄS MER

 5. 5. Therapets : animal Assisted Therapy ur ett etologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Vävare; [2007]
  Nyckelord :Animal Assisted Therapy; Djur; Terapi; Etologi;

  Sammanfattning : C-uppsatsen behandlar ämnet Animal Assisted Therapy (AAT). Författarens Syfte är att ge en översikt av Arbetsformen AAT samt teoretisk och vetenskaplig bakgrund. LÄS MER