Sökning: "bandy"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet bandy.

 1. 1. "Det för alla jag är där, oavsett" : En intervjustudie med ideellt aktiva ledares upplevelser angående rollhantering inom bandy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jelena Ljubisavljevic; Emilsson Mathilda; [2021]
  Nyckelord :bandy; föräldraengagemang; rollhantering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att undersöka rollhantering bland ideella ledare inom bandy utifrån två aspekter, egna rollskiften samt hantering av andras rollskiften. Rollskiftet avser skiftet mellan föräldrarollen och ledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar och påverkas elitidrottare av andra idrottares dopingbruk, medias dopingrapportering och antidopingarbetet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Johanna Persson; Lina Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :kvalitativ ansats; idrott; prestationshöjande substanser; WADA; RF;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa hur elitidrottare uppfattar och påverkas av andra idrottares dopingbruk, medias dopingrapportering samt antidopingarbetet. Studien hade intervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av åtta elitidrottare från ishockey, bandy, crossfit, fotboll, kraftsport, triathlon, skidåkning och friidrott. LÄS MER

 3. 3. Hur är det möjligt?: En uppsats om framgångsrika svenska herrelitidrottsföreningars verksamhet på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mika Loimi; Jakob Freberg; [2020]
  Nyckelord :mindre ort; elitidrott; organisationsstruktur; lokal identitet; ideellt engagemang;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt att driva en högpresterande herridrottsförening inom lagidrott på en mindre ort. Med detta som bakgrund vill vi studera hur de utvalda föreningarnas organisationer är utformade med hjälp av Mintzbergs organisationsteori. LÄS MER

 4. 4. Hälsoval och kroppsuppfattning bland kvinnliga idrottsutövare inom lagidrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sonja Thorén Karlsson; Hanna Wetterling; [2019-08-13]
  Nyckelord :Idrottsprestation; Kroppsuppfattning; Kvinnliga lagidrottare; Matval;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Christina BergAntal sidor: 41Termin/år: Vt. 2019... LÄS MER

 5. 5. "Bandy del flor [...] se puede discutir si es una estrategia exitosa o no" : Un estudio sobre las dificultades de los profesores de español en la identificación y la evaluación de las estrategias compensatorias léxicas en la comunicación escrita

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Therese Wallerström; [2019]
  Nyckelord :strategier; kommunikationsstrategier; fel; bedömning; skriftlig kommunikation; moderna språk; spanska; estrategias comunicativas; estrategias de comunicación; errores; comunicación escrita; evaluación; calificación; lenguas modernas; español;

  Sammanfattning : En el presente trabajo se ha estudiado la problemática que algunos profesores de español en Suecia enfrentan al identificar y evaluar estrategias comunicativas en una prueba escrita por un alumno del nivel A2. Entrevistas cualitativas semiestructuradas han sido llevadas a cabo con seis profesores de seis escuelas suecas con el objetivo de resaltar sus pensamientos y experiencias acerca la identificación y la evaluación de las estrategias compensatorias léxicas en la comunicación escrita. LÄS MER