Sökning: "bankövervakning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bankövervakning.

 1. 1. Investigating the Potential of Using SOM on Audit Changed Trades

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Thomas Montzka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last 20 years, operational risk has been identified as an considerablerisk that needs to be tracked and handled, particular in the financial industry.The Basel Committee on banking supervision is a global cooperation thatsets standard regulations for banking corporations. LÄS MER

 2. 2. Affärsmodeller på den svenska bankmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Ellen Cronqvist; Fredrik Smed; [2016]
  Nyckelord :Bank business models; cluster analysis; banking supervision; credit institutions; Swedish banks; Bankers affärsmodeller; klusteranalys; bankövervakning; kreditinstitut; svenska banker;

  Sammanfattning : Den senaste finanskrisen har visat att det finns ett behov av ökad övervakning av aktörerna på den finansiella marknaden. Ett sätt att förbättra övervakningen är genom att öka förståelsen för företagens affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Bankunion för euron

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Åkesson; [2013]
  Nyckelord :Bankunion; bankövervakning; finansiell integration; EU; Business and Economics;

  Sammanfattning : The current debt crisis in Europe has led to demands for greater financial integration in the EU in the form of the creation of a banking union. This paper discusses the proposal of a banking union along with five other proposals for changes to the current system of home-host-country supervision. LÄS MER