Sökning: "bank competition"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden bank competition.

 1. 1. SCOPING DIGITAL BUSINESS STRATEGY IN BANKING: A COMPARATIVE STUDY OF ITALY, SWEDEN AND SWITZERLAND

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Arber Buqa; Carl-Nicholas Fung; [2019-08-08]
  Nyckelord :Banking; Digital Business Strategy; Digital Value Disciplines; Areas of Action; Digitalization;

  Sammanfattning : Digitalization is profoundly impacting the banking industry. Banks are no longer thesole providers of financial services as they face competition from fintech startupsand firms from other industries entering the financial services market. LÄS MER

 2. 2. ”Billigast är inte alltid bäst, vi kommer aldrig att vara billigast men strävar efter att vara bäst” : En studie om kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Apelkvist; Brin Ismail; [2019]
  Nyckelord :Customer loyalty; customer satisfaction; confidence; loyalty program; Kundlojalitet; kundnöjdhet; förtroende och lojalitetsprogram 3;

  Sammanfattning : I Sverige har banksektorn en avgörande inverkan i vårt vardagliga liv, då vi alla i stort sett är kopplade till en bank. Detta har bidragit till att banker har utsätts för ökad konkurrens, vilket sätter stor press på bankerna att sticka ut från övriga konkurrenter och erbjuda tjänster som gör kunden nöjd samt lojal mot sin bank. LÄS MER

 3. 3. The Swedish Banking Market: Competitive conditions undergoing change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fernanda Fuentes; Miriam Lilja; [2018-07-02]
  Nyckelord :Swedish banking market; structural changes; competition; Panzar-Rosse;

  Sammanfattning : This paper examines competitive conditions on the Swedish banking market over the years 2006-2016, a time period where the number of Swedish banks has decreased at the same time as concentration has decreased and a large number of structural changes have taken place as for example the establishment of firms offering financial innovations and services commonly supplied by only banks. Competition is measured using the Panzar-Rosse methodology, which analyses the effect of changes in input factor prices on a reduced form of bank revenue. LÄS MER

 4. 4. The Digital Transformation of the Swedish Banking Industry : A study on the digitalisation of Swedish banks and how it affects their perspective on customer experience

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mustafa Al-Chalabi; Lawand Bahram; [2018]
  Nyckelord :Digital transformation; Banking; Financial industry; Process theory; Customer experience; Customer satisfaction; PSD2; GDPR; MiFID II;

  Sammanfattning : The Swedish banking industry has long been at the forefront when it comes to digital leadership. Currently, this industry is starting to fall behind other industries, and a closer look at the industry reveals that niche banks are having less trouble with adapting new technologies than bigger banks. LÄS MER

 5. 5. Kundrelationer i bankbranschen : Hur banker med skilda verksamheter arbetar med kundrelationer idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anne-Linn Nielsen; Victoria Larsson; [2018]
  Nyckelord :relationship marketing; financial services; customer relationships; service marketing; Relationsmarknadsföring; kundrelationer; tjänstesektorn; bankmarknaden; service marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare how banks with differentiating operations work with their customer relationships. The financial market has changed because of digital advances in society as a whole and because of newly arisen competitors. LÄS MER