Sökning: "bank financing"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden bank financing.

 1. 1. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linda Holm; [2022]
  Nyckelord :genus; finansiering; kreditbedömning; lantbrukslån; 5C-modellen;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruksföretag blir allt färre och en underrepresentation av kvinnliga lantbrukare råder. För att ha möjlighet att bedriva lantbruk är tillgång till extern finansiering nödvändigt, och banker tillhör den vanligaste kreditformen. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 4. 4. Kommunal integrationsverksamhet : En institutionell etnografi om hur integrationsverksamhet bedrivs i en svensk kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Jonsson; [2022]
  Nyckelord :integration; public management; projectifification;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate one municipality's integration activities within the framework of Swedish integration policy. The municipality integrations activities are aimed at new arrivals. LÄS MER

 5. 5. Towards a Sustainable (Investment) Climate : A Case Study of Economic Normative Fit and the Evolution of Normative Intentions of Climate Change Financing in the World Bank Group 2000-2021

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Nora Förell; [2022]
  Nyckelord :norm fit; critical constructivism; climate change finance; the World Bank Group; development policy;

  Sammanfattning : This thesis examines the evolution of normative intentions of climate change financing in the World Bank Group (WBG) between the years 2000–2021. The study contributes to critical constructivist International Relations theory by expanding on previous research on norm fit by examining the evolutionary process of economic normative fit. LÄS MER