Sökning: "bank garanti"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden bank garanti.

 1. 1. Vilken betydelse har revisorn jämfört med redovisningskonsulten vid kreditgivning? : - en studie ur bankens perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Djeni Hidayat Ahlabo; Sara Abbas; [2015]
  Nyckelord :Revisor; Redovisningskonsult; Kreditgivning; Bank;

  Sammanfattning : Background: Small- and medium- sized businesses have during a long time had difficulties in raising long-term funding from external financiers, a reason for this is that these companies may have more information about their own business than the bank has. One way to reduce this problem is to hire a certified public auditor or a certified accounting consultant. LÄS MER

 2. 2. Baselreglerna : En finansiell kris största fiende?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Offesson; Erik Arfvidsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Banker är mer sårbara än vanliga företag då banker är nära sammankopplade med varandra. Att skapa finansiell stabilitet finns i statens, bankernas och allmänhetens intresse. Det finansiella systemet är komplext vilket innebär att många aktörer interagerar med varandra på många olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Syndikeringsprocessen vid garantier och lån

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klas Eklund; [2011]
  Nyckelord :Bankrätt; syndikerade garantier; syndikerade lån; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda skillnader och likheter mellan syndikerade lån och syndikerade garantier. De garantier som behandlas är demandgarantier samt standby letters of credit. Dessa garantier är speciellt anpassade för de krav som ställs på den internationella transaktionsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Slopandet av revisionsplikten : konsekvenser för intressenterna

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oskar Ingemarsson; [2011]
  Nyckelord :ekonomi; intressenter; revisionsplikt; revision; intressentmodell;

  Sammanfattning : Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 och omfattade då alla aktiebolag. Vid denna tidpunktansågs revisionen ha en preventiv effekt på ekonomisk brottslighet samtidigt som den förde utekonomisk information till företag. LÄS MER

 5. 5. Bankgarantin enligt svensk rätt : Särskilt om Adjudication Bond

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Henrik Lindstrand; [2010]
  Nyckelord :Credit law; bank guarantee; Adjudication Bond; Credit; Accessory; Independence; Payment mechanism; primary; secondary; on demand; Krediträtt; Bankgaranti; Garanti; Adjudication Bond; Säkerhetsrätt; Accessoritet; Självständighet; Betalningsmekanism; Primär; Sekundär; On demand-garanti;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds Adjudication Bond, vilket i Sverige är en ny typ av bankgaranti. För attbedöma denna görs en jämförelse med hur bankgarantier som rättsligt institut förhåller sigtill svensk rätt. Bankgarantier används både i Sverige och internationellt. De utgör säkerhetför ett underliggande avtals riktiga fullgörelse. LÄS MER