Sökning: "bank miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden bank miljö.

 1. 1. Att förstå konsekvenserna av hållbarhetsrapportering : En studie om införandet av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar SFDR

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nicole Tholén; [2022]
  Nyckelord :SFDR; sustainability; financial industry; sustainability reporting; data management; regulatory compliance; investment decisions.;

  Sammanfattning : The provision of global bank capital and its governance has undergone dramatic changes in the last two decades. There has been a growing awareness among companies to address the environmental, social and governance issues to contribute to sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Dispersal and habitat use of juvenile brown trout (Salmo trutta) following egg stocking : -A case study in the river Rotälven, Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonathan Larsson; [2022]
  Nyckelord :brown trout; egg stocking; dispersal; alevin; fry; parr; redd; habitat preference; Öring; romutsättning; spridning; yngel; parr; habitatpreferens;

  Sammanfattning : Egg stocking in rivers and streams is a common measure to support and re-introduce salmonid populations. To ensure the success of egg stocking programs, knowledge of the early life stages of juveniles including dispersal ability and habitat preferences of fry is a prerequisite. LÄS MER

 3. 3. The "EU Climate Bank"? - A study on the environmental commitments of the European Investment Bank and the alignment with the right to a healthy environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Georg; [2022]
  Nyckelord :European Investment Bank; the right to a healthy environment; multilateral development banks; international financial institutions; human rights; sustainable finance; the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between international finance and environmental rights, and how the concept of sustainable finance has emerged as a response to climate change and the rapid transition towards a sustainable economy. Multilateral development banks (MDBs) are a key player in the transition to a green economy, contributing to 68% of global climate finance. LÄS MER

 4. 4. Återbrukets potential - fastighetsägares möjligheter att skapa incitament för återbruk vid hyresgästanpassningar av kommersiella kontorslokaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Charlotte Larsson; Maria Carlsson; [2022]
  Nyckelord :återbruk; hyresgästanpassning; kontorsinredning; interiöra byggprodukter; klimatpåverkan; fastighetsägare; hyresgäst; incitament; reuse; tenant improvement; office furniture; interior construction products; climate impact; landlord; tenant; incentives; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen står idag för ungefär en femtedel av Sveriges nationella växthusgasutsläpp. Majoriteten av branschens ansträngningar för att minska utsläppen har fram tills idag fokuserat på hållbar nyproduktion och energieffektiviseringar av byggnader vilket har motiverats med att detta har ansetts vara de områden som ger upphov till störst utsläpp. LÄS MER

 5. 5. Customer Relationship Management och digitalinnovation, finns det ett samband? : En fallstudie kring hur CRM används i ett företag inom bank och försäkringsbranschen för att främja digital innovation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Daniela Lundbom Racetovic; Ellen Johnzon; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER