Sökning: "bank test"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden bank test.

 1. 1. Hushållens skuldsättningsgrad och informationsasymmetri: ett problem på kreditmarknaden : En studie om sambandet mellan offentliga skuldregister och hushållens skuldsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sally Ramzi; Lee-Michaela Sandberg; [2023]
  Nyckelord :information asymmetry; intermediary information; intermediary intermediaries; public debt registry; informationsasymmetri; intermediär information; intermediär förmedlare; moralisk hazard; offentligt skuldregister;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen var att studera förhållandet mellan offentliga skuldregister och hushållens skuldsättningsgrad samt att bidra till att öka kunskapen om den eventuellt förekommande informationsasymmetrin på kreditmarknaden.  Frågeställningar: Vilket samband förekommer mellan hushållens skuldsättningsgrad och införandet av offentliga skuldregister? Vad anser intermediära förmedlare och banker om införandet av ett eventuellt offentligt skuldregister?  Metod: Studien genomfördes med hjälp av triangulering innehållande en kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats. LÄS MER

 2. 2. Banks´contribution to economic growth : Evidence from European countries

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Amanda Weslien; [2023]
  Nyckelord :economic growth; bank; europe; european countries; growth; GDP; banks; GMM; profitability; Ekonomisk tillväxt; bank; europa; europeiska länder; tillväxt; BNP; banker; GMM; lönsamhet;

  Sammanfattning : A major objective of policy makers is to achive targeted economic growth. Given the role of financial institutions and banks in today´s economy several researchers studied the relationship between economic growth and profitability of banks. LÄS MER

 3. 3. Oil and Dutch Disease : The case of Nigeria

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Josef Sindre; [2023]
  Nyckelord :Dutch Disease; Nigeria; Agricultural sector; Natural resources;

  Sammanfattning : This essay examines the impact of the phenomenon of Dutch Disease on the agriculture sector in Nigeria since the beginning of the 1980s. Dutch Disease is a misfortune that generally affects resource-rich countries due to exploiting and exporting their natural resources. LÄS MER

 4. 4. Carabids as weed seed control agent : impact of soil cultivation on carabid weed seed regulation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Ellen Dahlgren; [2023]
  Nyckelord :weed seed predation; weed seed bank regulation; weed seed predation strength; seed predation strength; carabid beetles; tillage; piecewise structural equation model;

  Sammanfattning : As weed seed predators, carabid beetles can regulate the weed seed bank within agricultural fields. Little is anyhow known about how weed seed bank regulation by carabids is affected by different tillage treatments with decreasing intensity, why this was here examined. LÄS MER

 5. 5. Explaining the trade relation between India and Sweden in the 21st century

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Leah Eriksson; Rebecka Ehn; [2023]
  Nyckelord :Emerging country; Exchange rate; Foreign Direct Investments; Education level; Imports; Trade; Regression analysis; Utvecklingsland; Valutakurs; Utlandsinvestering; Utbildningsnivå; Import; Handel; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : The following bachelor thesis in Applied Mathematics at the school of Industrial Engineering and Management, aims to investigate which factors affect the trade relation between India and Sweden during the 21st century. This has been done by performing a multiple linear regression analysis. LÄS MER