Sökning: "bank"

Visar resultat 1 - 5 av 2948 uppsatser innehållade ordet bank.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 2. 2. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 3. 3. CHARACTERISTICS OF A LEAN COMPANY A quantitative study analysing the characteristics and environment of a lean company

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hendrik Kok; Mikaela Azelius; Milos Cuskic; [2021-06-30]
  Nyckelord :Lean; Sustainability; Modern Management Practices; Regression Analysis; World Management Survey;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to comprehend what the characteristics are for companies thatuse lean, and where they operate. Earlier studies are often from a qualitative approach, wherethis study instead will be from a quantitative approach with survey data. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Repo Rates on Swedish Index Branches

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktor Brorsson; Sara El Radaf; [2021-06-28]
  Nyckelord :repo rate; lending rate; deposit rate; OMX30; Finance and real estate PI; Technology PI; industrial goods PI; Retail PI; event series; qualitative research method;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between the repo rate, lending rate and deposit rate on various price indexes including the Finance and real estate PI (SXS30PI), Technology PI (SX10PI), Industrial goods PI (SX50PI) and Retail PI (SX4040PI) indexes. The authors also use OMX30 which contains companies within all branches to in order to determine if it differs from the others. LÄS MER

 5. 5. How financial regulation promotes financial inclusion in less developed countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Derick Okodi; [2021-06-24]
  Nyckelord :Bank regulation; Financial inclusion; BankCommercial and Microfinance regulation; Information asymmetry;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER