Sökning: "banker kontanter"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden banker kontanter.

 1. 1. An Empirical Study on the Reversal Interest Rate

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Pontus Berglund; Daniel Kamangar; [2020]
  Nyckelord :reversal interest rate; effective lower bound; negative interest rates; monetary policy transmission; interest rate pass-through; bank lending;

  Sammanfattning : Previous research suggests that a policy interest rate cut below the reversal interest rate reverses the intended effect of monetary policy and becomes contractionary for lending. This paper is an empirical investigation into whether the reversal interest rate was breached in the Swedish negative interest rate environment between February 2015 and July 2016. LÄS MER

 2. 2. Bitcoin och borgenärerna - En kryptovaluta i konflikt med konkursinstitutet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Karinsdotter; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2008 lanserades Bitcoin, den första blockkedjan. Ett decennium senare var Bitcoin hetare än någonsin och värdeökningskurvan under hösten 2017 var brantare än för något annat egendomsslag i historien. Men det är inte bara den fluktuerande kursen som gör Bitcoin till en vilde.Kärnan i Bitcoin är inte tekniken utan ideologin. LÄS MER

 3. 3. Kundnöjdhet - en kontantfråga : kundnöjdhetens påverkan av grad av kontanthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anton Boman; Jesper Kullander; [2018]
  Nyckelord :Customer satisfaction; cash management; cash; age; Gender; relationship time; personal contact; bank; Kundnöjdhet; kontanthantering; kontanter; ålder; kön; relationstid; personlig kontakt; bank;

  Sammanfattning : Kontanter har en avtagande trend som betalningsmedel i samhället. Banksektorn har också påverkats av kontanternas minskande genom att allt fler banker avvecklar sin kontanthantering. Detta påverkar i sin tur bankkunderna som inte längre har samma tillgång till fysiska betalningsmedel. LÄS MER

 4. 4. Äldres användande av Swish : användbarhet och behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Evermyr; Emelie Wassberg; [2018]
  Nyckelord :BankID; Swish; Cash Management; Payment Applications; Credit Cards; Usability; BankID; Swish; Kontanthantering; Betalningsapplikationer; Kontokort; Användbarhet;

  Sammanfattning : Betalningsstjänsten Swish lanserades 2012 i Sverige då efterfrågan att betala med mobilen uppkom och applikationen har numera 6 miljoner användare. Däremot är procenten av användarna i åldern över 66 år väldigt låg i jämförelse till hur användandet ser ut i de lägre åldrarna. LÄS MER

 5. 5. Människors inställning till kontantavvecklingen : En kvalitativ studie kring det kontantlösa samhället ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ludwig Ekström; David Johansson; Jean Paul Lamartine; [2018]
  Nyckelord :Money; Value; Power; Integrity; Card payment; Cash payment; Payments; Cryptocurrencies; Pengar; värde; makt; integritet; kort; kontant; betalningssätt; kryptovalutor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create understanding about how the reduction of cash affects societal ideas about integrity. We wanted to research human attitudes to the ongoing reduction of cash use in Sweden from a integrity perspective. LÄS MER