Sökning: "banker och amorteringskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden banker och amorteringskrav.

 1. 1. Skärpta krav på amortering och effekterna på Stockholms bostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henrik Ek; Sofia Fjelkestam; [2018]
  Nyckelord :Amortization requirement; debt; housing prices; Stockholm; Amorteringskrav; Skuldsättning; bostadspriser; Stockholm;

  Sammanfattning : Hushållens skulder har under det senaste decenniet ökat fortare än vad hushållens inkomster gjort vilket inneburit en stigande skuldkvot. En alltför hög skuldkvot innebär en stor risk för enskilda hushåll och banker men också för den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. LÄS MER

 2. 2. Effekter på bostadsmarknaden av stabiliseringspolitiska åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Kapitalvinstskatt; Skuldkvotstak; Amorteringskrav; Ränteavdrag; Bostadsmarknad; Home mortgage interest deduction; Amortization requirement; Debt-to-income ratio limit; Capital gains tax; Property tax; Housing market; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A current topic in Swedish politics is the increasing household debt, particularly in the metropolitan areas. The Swedish Central Bank and the Financial Supervisory Authority have made proposals for several policies, to inhibit a continued growth of the household debt. LÄS MER

 3. 3. When you know better- You do better : Fallstudier av fyra banker under införandet av amorteringskravet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jennifer Bonander; Louise Svensson; [2016]
  Nyckelord :flow of information; communication; bank; amortization requirements; local bank advisors; authority; centralization; decentralization; Informationsflöde; kommunikation; bank; amorteringskrav; lokala bankrådgivare; befogenheter; centralisering; decentralisering;

  Sammanfattning : Bankerna kan ses som motorn i det finansiella systemet, då de har en viktig roll för svensk tillväxt och välfärd, och utan dessa skulle Sverige stanna. Sedan finanskrisen 2008 har banksektorn stramats åt ytterligare och blivit allt mer reglerad. LÄS MER

 4. 4. Amorteringskravets inverkan på bankverksamhetens organisation och kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Therese Hasselgren; Annie Majlöf; [2016]
  Nyckelord :Kreditbedömning; organisationsförändring; banker och amorteringskrav;

  Sammanfattning : Title: The amortization requirements' impact on banking operations organization and credit assessmentAuthors: Annie Majlöf and Therese HasselgrenSupervisor: Titti EliassonExaminer: Eva BerggrenKeywords: Credit assessment, organization change, banks, amortization requirementPurpose: The purpose of our study is to increase the understanding and to find out how a regulation change, as the amortization requirement, may affect and change the organization and credit assessment in various banks.Problem background: Swedish households are currently highly leveraged where the high indebtedness is partly a result of low amortization rate. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsförvärv : – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Philip Jacobson; Benjamin Nuay; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSjälvständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp Författare: Philip Jacobson och Benjamin NuayHandledare: Gunnar Wramsby Titel: Fastighetsförvärv – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp Bakgrund och problem: Sedan 2008 har belåningen till fastighetsbolag minskat och förändrats. Basel III ställer högre krav på bankerna som i sin tur reflekteras på fastighetsföretagen. LÄS MER