Sökning: "bankfinansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet bankfinansiering.

 1. 1. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Ägarstrukturens koppling till kapitalstruktur : En studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2020]
  Nyckelord :Ownership Structure; Capital Structure; Ownership Concentration; Ownership Distribution; Leverage Ratio; Debt Distribution; Ägarstruktur; kapitalstruktur; ägarkoncentration; ägarfördelning; skuldsättningsgrad; skuldfördelning;

  Sammanfattning : Aktieägare investerar kapital med avsikt att få en avkastning, vilket är direkt kopplat till bolagets lönsamhet. För en kapitalintensiv sektor som fastighetsbranschen, är det av stor betydelse att ha en kapitalstruktur väl anpassad till bolagets förutsättningar och behov eftersom detta påverkar resultatet och därmed lönsamheten. LÄS MER

 3. 3. Bankfinansiering för nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Muharrem Harman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Credit Risk Assessment of Real Estate Companies : How does the Credit Assessment of Banks and Bond Investors Differ?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnéa Hellström Ängerud; [2017]
  Nyckelord :Credit risk; credit risk assessment; bonds; bond investor; bank loan; kreditrisk; kreditbedömning; banklån; obligation; obligationsinvesterare;

  Sammanfattning : The vast majority of the Swedish real estate companies are to some extent financed by debt and are dependent on external capital when expanding their business. Swedish real estate companies have traditionally financed their business through bank loans, but as a result of – among other things – stricter regulations, an increasing share of the Swedish real estate companies seek funding in the capital market, and corporate bonds in particular have emerged as an alternative to bank loans. LÄS MER

 5. 5. Bankernas passiva ställningstagande till nystartade företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annie Johnsson; Jonathan Rönnqvist Henriksson; [2017]
  Nyckelord :nystartade företag; bankfinansiering; risk; finansiella system; riskkapitalbolag;

  Sammanfattning : The Purpose of this thesis is to investigate what characteristics that underlie the banks low risk taking with start-up companies. Obtaining financing is an essential part of starting a business. Presently, there are various financial offering such as grants and loans. LÄS MER