Sökning: "bankfusion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bankfusion.

  1. 1. Integrationsarbete vid bankfusioner En studie om kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Janne Eskola; Pelle Johansson; Karl Larsson; Magnus Torkildsen; [2001]
    Nyckelord :bankfusion; integration; kommunikation; organisationskultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Integrationsarbete vid bankfusioner - En studie om kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer. Författare: Janne Eskola, Pelle Johansson, Karl Larsson och Magnus Torkildsen Handledare: Ola Mattisson och Ulf Ramberg Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer vid integrationen i samband med en bankfusion. LÄS MER