Sökning: "bankid"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet bankid.

 1. 1. Obehöriga transaktioner med kontokort och BankID : Vem betalar när tjuven eller bedragaren tar dina pengar?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victor Andrée; [2021]
  Nyckelord :lag om betaltjänster; betaltjänster; Bank ID; kontokort; betalningsansvar;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har medfört att människor gått från att betala med kontanter till att i stället använda kontokort och elektronisk underskrift. Faktum är att lagstiftarens intention är att främja nya sätt att betala för att minska användningen av kontanter i samhället. LÄS MER

 2. 2. Användning av privata E-legitimationer inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Bernhardsson; [2021]
  Nyckelord :Private e-identificatioin; Mobile BankID; Two factor authentication; municipal operations; Privata e-legitimationer; Mobilt BankID; Tvåfaktorautentisering; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Sverige har legat i framkant med elektronisk identifikation speciellt med BankID som hade cirka 8 miljoner användare 2019. Eftersom BankID är så pass vanligt och uppfyller en god säkerhet, använder vissa kommuner det för deras verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Analysis of the Use of OpenID Connect for Electronic Signatures

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :OIDC; electronic signatures;

  Sammanfattning : The use of digital services has never been as important as it is today.It is possible to do everything from researching family history to banktransactions on the Internet. This creates a demand for secure servicesto ensure secure authentication of users. LÄS MER

 4. 4. Contemporary Online Banking Fraud in Norway : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Weenås Aspvik; Preben Weenås Aspvik; [2020]
  Nyckelord :E-banking fraud; Fraud prevention; Fraud techniques; Internet Banking; Internet fraud; Informatics; Information systems; Norway; Online banking fraud; Online security;

  Sammanfattning : Banks are currently battling rising of fraudulent activities as it damages their relationship with their customers. Online banking fraud is decreasing trust and confidence among the customers and decreasing operating performance and increasing cost for the banks. LÄS MER

 5. 5. BankID-based Authentication for Phone Calls

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anton Göransson; Emma Asklund; [2020]
  Nyckelord :Electronic identification; BankID; authentication; social engineering; phone calls; spoofing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Authentication for phone calls is important for companies with hundreds of customers wanting to access sensitive information. However, it is sub-par compared to authentication when using applications or websites. In this thesis, seven models have been developed for how to use BankID as the authentication service during phone calls. LÄS MER