Sökning: "banking sector"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden banking sector.

 1. 1. Generation Y and digital banking : How can traditional Swedish retail banks address the needs and behavior of Generation Y in digital banking?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Wedberg; [2019]
  Nyckelord :Open banking; PSD2; Multisided platforms; Personalization; Customer experience; Customer journey; Generation Y;

  Sammanfattning : The financial sector is transforming as a result of PSD2 and open banking. The traditional retail banks face new competition from FinTechs and BigTechs. 78 percent of Nordic banks are concerned by the threat of disruption and 88 percent think that they need to rethink their business model. LÄS MER

 2. 2. Effectiveness of the Altman Z-Score model : Does the Altman Z-Score model accurately capture the effects of Non-Performing Assets (NPA) in the Indian banking sector?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :ASHA HARSHAVARDHAN KITTUR; [2019]
  Nyckelord :ALTMAN Z SCORE INDIA BANKS BANKRUPTCY INSOLVENCY SAFE DANGER GREY;

  Sammanfattning : The aim of this study is to measure the effectiveness of Altman’s Z-Score model using Non-performing assets (NPA) as a benchmark stability indicator. To do that, this paper examines if Altman’s Z Score Models capture the decline in financial health of the banks caused by the NPAs, using a two-fold analysis i.e. LÄS MER

 3. 3. Asymmetric Information in the European Banking Sector? - Abnormal stock returns in connection to information disclosure

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Zilling; Jacob Bernland; [2019]
  Nyckelord :abnormal returns; event study; information disclosure; stress test; transparency exercise; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis investigates the overall market reaction in connection to the stress test and transparency exercise conducted by the European Banking Authority in 2018. For this we apply an event study that adjusts for event clustering, something that is widely neglected in previous literature. LÄS MER

 4. 4. Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmie Ekholm; Ann Lindoff Ånäs; Monica Moussa; [2019]
  Nyckelord :Lokaliseringsbeslut; Kluster; Agglomerationsekonomier; Bid-rent teorin; Banksektorn; Location decisions; Clusters; Agglomeration economies; Bid-rent theory; Banking sector;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. LÄS MER

 5. 5. THE BASEL III LIQUIDITY REQUIREMENTS AND BANKS’ STOCK RETURNS : A quantitative study of the impact of the Basel III liquidity requirements on the banks’ stock returns.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Claire Maraval; Ekaterina Nedorezova; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The 2008 financial crisis highlighted the critical need for more liquidity regulation in the financial sector, in particular among the banking industry. In November 2010, the Basel Committee on Banking Supervision introduced two new liquidity requirements,based on the liquidity coverage ratio (LCR) and on the net stable fund ratio (NSFR). LÄS MER