Sökning: "banking sector"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade orden banking sector.

 1. 1. Artificell intelligens inom cybersäkerhet : En studie av den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Ferlander; Linus Gustavsson; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; cybersäkerhet; ekonomisk brottslighet; bank; Technology-Organization-Environment ramverk;

  Sammanfattning : In an increasingly digitalized society, the cyber threats faced by banks have become more extensive and complex. At the same time, artificial intelligence has developed into a powerful and disruptive technology that can be used to strengthen cybersecurity and counter financial crime, among other things. LÄS MER

 2. 2. Banking sector performance amid crisis : A study on the impact of quantitative easing on bank stock returns in the US during COVID-19

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Barbara Eyram Ephraim; [2023]
  Nyckelord :bank performance; bank stock returns; monetary policy; quantitative easing;

  Sammanfattning : It is widely accepted that banks are one of the most significant financial intermediaries in any economy, facilitating the flow of capital between savers and borrowers. While this may be the case in many advanced economies, including the US, little research has been done on how the quantitative easing (QE) program of central banks affects bank performance. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på kundrelationer: En jämförande studie mellan banken och dess kunders perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Bleona Iberhysaj; Yamama Mawed; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; banks; customer relationship; customer satisfaction; customer loyalty and trust.; Digitalisering; digitaliserings transformation; bank; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet och förtroende.;

  Sammanfattning : Digitaliseringsfenomenet har inneburit ett ändrat kundbeteende gällande hur kunder numera väljer att hushålla och förvalta sin ekonomi. I och med det ändrade kundbeteendet väljer banker att distribuera många av deras finansiella tjänster digitalt. LÄS MER

 4. 4. Svenska Bankers Prognosutveckling för Kreditförluster under Införandet av IFRS 9 : En kvantitativ studie av redovisningsstandardens inverkan på svenska banker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Nour Al-Fakhoury; Nour-Eddin Shaker; [2023]
  Nyckelord :IFRS 9; Förväntade kreditförluster; konstaterade kreditförluster; svenska banker; medelstora banker; små banker;

  Sammanfattning : This study examines the impact of the transition from IAS 39 to IFRS 9 on the credit loss forecasting ability of banks, and its implications for value relevance. The implementation of IFRS 9 brought about a shift from the Incurred Credit Loss (ICL) model to the Expected Credit Loss (ECL) model, emphasizing forward-looking information. LÄS MER

 5. 5. AI inom banker : Befintliga AI implementeringar och etisk problematik inom banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Almir Smrkovic; Muaaz Alsayed Ali; Albin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Automation; Bank; Ethics; Implementation; Innovation; Moral; Artificiell intelligens; Automatisering; Bank; Etik; Implementering; Innovation; Moral;

  Sammanfattning : Banker lägger historiskt sett mycket fokus på en stabil och säker utveckling av dess verksamhetsprocesser. Den teknologiska utvecklingen i samhället gör att det blir alltmer nödvändigt för banker att utveckla sina system för att möta denna förändring. LÄS MER