Sökning: "banking"

Visar resultat 1 - 5 av 1080 uppsatser innehållade ordet banking.

 1. 1. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 2. 2. Does competition in the EU banking market lead to lower interest margins? : A panel data analysis on how market competition affects banks interest margin across EU countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Henriksson; Anna Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Bank; Interest margin; Market concentration; European Union; Bank; Räntemarginal; Marknadskoncentration; Europeiska unionen;

  Sammanfattning : This study analyses the bank market competition and bank interest margins in the European Union member countries banking sector during the period 2007–2019, using panel data analysis and aggregated data for each country ́s banking sector. Our starting point is the theory about market structure and two structural indexes are used as proxies of the degree of market competition. LÄS MER

 3. 3. “Vad trevligt att få träffa VD:n!”- Ja, men det är hon här bredvid mig.“ -En kvalitativ studie om kvinnors upplevda karriärhinder inom banksektorn”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Hornbek; Mikaela Lindmark; [2021]
  Nyckelord :Career barriers; banking sector; female bank managers; gender; gender structures; experiences; Karriärhinder; banksektorn; kvinnliga bankchefer; genus; könsstrukturer; upplevelser;

  Sammanfattning : Women's participation in the labor market has increased significantly since the 1970s, but thediscussion about their absence from several top positions has long been relevant. The financialsector performs second-worst from a gender equality perspective. LÄS MER

 4. 4. Losing their war : Using Service-Dominant Logic To Assess The Market Position Of Traditional Swedish Banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kirill Kuzhelko; [2021]
  Nyckelord :Banking Services; Traditional Banks; Fintech Companies; Service-Dominant Logic; Value Co-Creation Process.;

  Sammanfattning : Being influenced by advanced technology solutions, modern business is undergoing significant transformations. This is also true about the financial services sector, where innovative solutions are being actively used and new fintech companies are emerging. Against this background, the market share of large traditional banks reduces steadily. LÄS MER

 5. 5. Hantering av teknisk skuld inom den finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Love Anderberg; Oscar Wallin; Axel Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har medfört en strukturomvandling som genomsyrar hela vårt samhälle. Det har lett till en teknologisk revolution för samtliga branscher, där spelplanen för aktörerna förändrats. Inte minst inom bankmarknaden där digitaliseringen medfört nya spelregler med PSD2 och Open Banking. LÄS MER