Sökning: "bankkoncerner"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bankkoncerner.

 1. 1. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 2. 2. Moderbolags ansvar för dotterbolag : Särskilt vad gäller dotterbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vanessa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bankkoncerner; moderbolag; dotterbank; penningtvätt; koncernintresse; koncernrätt; tysk koncernrätt; aktiebolagsrätt; kapitalmarknadsrätt;

  Sammanfattning : Critical failings with AML-compliance have been observed in multiple Swedish banks over a period of time. The banks referred to often have complex organisational structures, where a parent company owns several subsidiaries, and the companies within the group are limited liability companies, LLCs. LÄS MER

 3. 3. Att betala utan pengar : En studie om Sveriges största bankkoncerners produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar och hur dessa kan effektiviseras genom ökad kundinvolvering 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Signe Ögren Kull; Stephanie Spindler Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Product development process; Payment solutions; Costumer information; Costumer involvement; Costumer impac; Produktutvecklingsprocess; Betalningslösningar; Kundinformation; Kundinvolvering; Kundpåverkan;

  Sammanfattning : New innovation and technology have influenced the development of product development processes and the four largest banks in Sweden have more or less been forced to adapt their products and services along new customer requirements. It may therefore be considered appropriate to involve customers in this process. LÄS MER

 4. 4. IAS 39 och den rättvisande bilden inom bankindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Jonsson; Stéphanie Ljungberg; [2005]
  Nyckelord :redovisning; IAS 39; rättvisande bild; finansiella instrument;

  Sammanfattning : Från och med år 2005 ska alla noterade företag upprätta sina koncernredovisningar i enlighetmed de standarder som utfärdats av IASB och som antagits av EU-kommissionen. En avIASB:s grundläggande riktlinjer är att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagetssituation. LÄS MER