Sökning: "bankkonto"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet bankkonto.

 1. 1. Utvärdering av valideringstjänst för lösenord byggd på segmenteringsalogritm : Introducering av Moses segmenteringsalgoritm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Hjertstedt; [2023]
  Nyckelord :Lösenord; Moses segmenteringsalgoritm MSA ; segmenteringsalgoritm; valideringstjänst;

  Sammanfattning : Lösenord är viktiga för att skydda användare från otillåten åtkomst till deras tjänster. Sådana tjänster kan både innehålla olika former av personlig information som bankkonto eller streaming tjänster. LÄS MER

 2. 2. Insättning på konto. Kammarrätters rättstillämpning i mål om beskattning av insättningar på privata bankkonton

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om mål om beskattning av insättningar på privatpersoners bankkonton. Uppsatsen undersöker huruvida det föreligger likheter och skillnader mellan hur kammarrätter bedömer att insättningar utgör skattepliktiga inkomster. LÄS MER

 3. 3. The risky reality to legally exist - A critical analysis on the notion of legal identity in International Human Rights Law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Kraft; [2021]
  Nyckelord :legal identity; international human rights law; social inclusion; SDG 16.9; différance; critical legal analysis.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Around 20% of all people worldwide (1.5 billion) do not have an official and legally recognized document as proof of their identity. This affect, for example, their right to vote, to open a bank account, obtain formal employment or seek legal compensation. LÄS MER

 4. 4. Prototyper som designmetod för filmproduktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Viktor Elfving; Johan Malmgren; [2020]
  Nyckelord :Prototyp; Research through design; Projektmetodik; Agil metodik; Filmproduktion;

  Sammanfattning : Det kan verka som en uppenbar fråga men hur skapas film? Vanligtvis behövs en kamera av något slag, analog, digital eller virtuell. Alltså något som kan spela in video och sedan spela upp den igen. Det vi är intresserade av är verktyg som precis som kameran möjliggör och har ett värde när de används i filmproduktion. LÄS MER

 5. 5. Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustaf Starbrant; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Betalningsmedel; Bitcoin; blockkedjetekniken; digital valuta; möjligheter; risker; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : Titel: Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer? Författare: Isak Bengtsson och Gustaf Starbrant Bakgrund och problemdiskussion: I utvecklingsländer finns det betydande grupper människor som inte har tillgång till ett fungerande bankkonto. Detta skapar problem i form av finansiellt utanförskap för vissa befolkningsgrupper. LÄS MER