Sökning: "bankmedarbetare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bankmedarbetare.

 1. 1. Belöningssystem –En studie om individers värdesättning av belöningar inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Memed; Jacob Jebrael; [2019-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är en svårighet för många företag. En hög personalomsättning kostar inte bara mycket pengar men det kostar även mycket tid till att anställa nytt folk. LÄS MER

 2. 2. Gapet mellan FATF:s grundläggande rekommendationer och svenska bankers reglering av penningtvätt i praktiken : Beslutsfattande inom svenska banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Adelisa Crnovrsanin; Edvina Hajic; [2018]
  Nyckelord :competence; FATF; money laundering; organizational relationships opportunism; FATF; kompetens; opportunism; organisationsförhållande; penningtvätt;

  Sammanfattning : Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som ständigt hotar världsekonomin och det finansiella systemet. Detta har medfört att Financial Action Task Forces grundläggande rekommendationer, som legat till bas för en stor del av regelverken inom den svenska finanssektorn, besitter en betydelsefull roll, likaså enskilda bankmedarbetares beslutsfattande inom de svenska storbankerna. LÄS MER

 3. 3. “Digitalize or die trying” : En kvantitativ studie om digitaliseringens inverkan på anställdas välmående i svenska banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Lindberg; Elin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; subjective well-being; organizational culture; bank employee; bank; Digitalisering; subjektivt välmående; organisationskultur; bankmedarbetare; bank;

  Sammanfattning : De senaste åren har banksektorn genomgått betydande digitala förändringar. De digitala innovationerna inom banksektorn har resulterat i ett förändrat arbetssätt för bankmedarbetarna som i sin tur resulterat i en organisationsförändring. LÄS MER

 4. 4. Frontmedarbetares upplevelser och hantering av möten med kunder som uttrycker missnöje

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Wickström; [2014]
  Nyckelord :frontmedarbetare; kunder; missnöje; upplevelser; emotionell reglering; coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : Banken som jag har genomfört studien på har sedan en tid tillbaka haft problem med att kunder uttrycker missnöje över olika saker. Syftet med studien är därför att undersöka hur medarbetarna i fronten upplever och hanterar möten med kunder som på olika sätt uttrycker missnöje. LÄS MER