Sökning: "bankomat"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bankomat.

 1. 1. Bankomat - Diversifiering mot bankverksamhet inom den Svenska dagligvaruhandeln och dess effekter på dagligvaruhandelns kärnverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Keding; Henrik Duker; Tobias Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Diversifiering; Dagligvaruhandel; Bankverksamhet; ICA; ICA Banken; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka diversifiering till bankverksamhet inom den svenska dagligvaruhandeln samt i vilken utsträckning en sådan diversifiering kan stärka dagligvaruhandelns kärnverksamhet. Metod: Uppsatsen är av hermeneutisk karaktär och det medförde att en kvalitativ metod valdes. LÄS MER

 2. 2. Kunders relation till banken : - en studie om kunders förtroende och kunskap om banken

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Therese Aronsson; [2009]
  Nyckelord :banker; utveckling; modernitet; expertsystem; kundperspektiv;

  Sammanfattning : AbstractFörfattare: Therese AronssonNyckelord: banker, utveckling, modernitet, expertsystem, kundperspektivBakgrund: Bankernas utveckling har under de senaste åren varit stor. Detta har gjort att också kundernas förutsättningar förändrats. LÄS MER

 3. 3. Bankernas vilja att minska kontanthanteringen : gynnsamt för samhällets övriga parter, så som konsumenterna och handeln?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Marie Martinsson; [2009]
  Nyckelord :kontanter; digitala pengar; bank; bankomat; konsument; handel;

  Sammanfattning : Bank- och butiksrån ökade betydligt under 2008 och bankerna vill därför minska kontanthanteringen. Utöver rånrisk skapar, enligt bankerna, kontanter onödiga kostnader såväl påverkar de miljön negativt. LÄS MER

 4. 4. Felsökningssystem för bankomat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Meena Sureshkumar; [2003]
  Nyckelord :Datavetenskap; Felsökning; bankomat; program; grafiskt gränsnitt; Borland C Builder 6; Datavetenskap;

  Sammanfattning : NMD 100 is a notes and media dispensing machine, manufactured by De La Rue Ltd, located in Flen, Sweden. The customers, mainly bank offices, have expressed a need for a more comprehensive description of errors occurring from time to time in their machines. LÄS MER