Sökning: "bankrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet bankrelationer.

 1. 1. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Relationskvalitet i en digital kontext : En studie av SME-bankrelationen under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Stéen; Felicia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Relationship quality; Commitment; Trust; Satisfaction; SME; Banking; Digitalization; Relationskvalitet; Engagemang; Förtroende; Tillfredsställelse; SME; Bank; Digitalisering;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digitaliseringen har resulterat i att pappersbaserade kontanter har effektiviserats till bankkort och internetbetalningar, vilket har möjliggjort att utförandet av bankärende kan göras dygnet runt och varsomhelst. Till följd av utvecklingen har den traditionella fysiska bankrelationen begränsats och övergått till en mer digital relation. LÄS MER

 3. 3. Byta bank eller stanna kvar : detta grunder bankkunder sina beslut på: En intervjustudie som undersöker vilka faktorer som ligger till grund för svenska privatkunders bankval

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Rostedt; Jill Martis; [2021]
  Nyckelord :marketing; banking; customer relations; financial services; bank selection; bank loyalty; marknadsföring; bank; kundrelationer; finanstjänster; bankval; banklojalitet;

  Sammanfattning : Valet av bank är ett komplext köpbeslut vilket kan komma att ha påverkan på privatekonomin. Denna studie undersöker hur svenska privatkunder tänker och resonerar kring deras val av bank samt hur de upplever sina bankrelationer i frågan om kundnöjdhet. LÄS MER

 4. 4. Förtroende utan fysiska möten : En kvalitativ flerfallstudie om hur förtroende hos kunder påverkas av fenomenet E-banking

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Hultberg; Sofia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bank; E-banking; trust; loyalty; customer relationship; customer value; Bank; E-banking; förtroende; lojalitet; kundrelationer; kundvärde;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banksektorn agerar inom en föränderlig miljö där digitaliseringen driver utvecklingen framåt. Ökad digitaliseringen resulterar i nya direktiv och därmed en stark utveckling av fintech-lösningar. Utvecklingen av fintech har drivit fenomenet E-banking framåt då fler människor genomför sina bankärenden online. LÄS MER

 5. 5. Say forever you'll be mine : En kvantitativ studie om skapande av kundlojalitet inom SMF-bankrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Sjöbeck; Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :SME; Banking; Loyalty; Digitalization; Trust; Service Quality; Customer satisfaction; SME; Bank; Lojalitet; Digitalisering; Förtroende; Servicekvalitet; Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Banksektorn är ett verksamhetsområde som påverkats av digitaliseringens framfart. Konsekvenserna av digitaliseringen innefattar bland annat ökad konkurrens, likartade produkter och låga bytesbarriärer. LÄS MER