Sökning: "banksekretess"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet banksekretess.

 1. 1. Vad är en hållbar bank? : En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Vestin; Chien Le; [2018]
  Nyckelord :Banks; sustainability; transaction costs; asymmetric information; opportunistic behaviour.; Banker; hållbarhet; transaktionskostnader; asymmetrisk information; opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom. LÄS MER

 2. 2. Förbrukat förtroende och ekonomisk brottslighet inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Filip Erhardt; [2015]
  Nyckelord :Ekonomisk brottslighet Arbetsrätt Banker Bankbranschen Banksekretess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bankbranschen är en bransch som präglas av förtroende. Förtroende mellan banken och dess kunder, banken och statliga institutioner, banken och dess anställda och sist men inte minst aktiemarknadens förtroende för bankens styrelse och ledning i det fall den är börsnoterad. LÄS MER

 3. 3. Foreign Account Tax Compliance Act : - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och lagens förenlighet med svensk banksekretess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt

  Författare :Helena Karlsson; [2013]
  Nyckelord :FATCA; extraterritoriell rätt; banksekretess; finansiell sekretess; folkrätt; internationell beskattning;

  Sammanfattning : I denna framställning redogörs för den nya amerikanska skattelagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Lagen syftar till att motverka skatteflykt och underlätta för den amerikanska skattemyndigheten IRS att beskatta utländska finansiella tillgångar. LÄS MER

 4. 4. SVERIGE, OECD & SKATTEPARADISEN - ur tre maktperspektiv

  C-uppsats,

  Författare :Christoffer Snobl; [2008-04-28]
  Nyckelord :OECD; utlandsenheten; skatteverket; skatteparadis; skatteflykt; informationsutbytesavtal; transparens; skatteharmonisering; banksekretess; skadliga skattepraktiker; skadliga skatteregimer;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva en maktkamp mellan Sverige, Norden och OECD å ena sidan, ochskatteparadisen och med dem förtrogna skatteplanerare å den andra. Jag ämnar med attutröna det senaste decenniets faktiska utveckling av skatteparadisen – deras fortbestånd,framgång eller eventuella nedgång. LÄS MER

 5. 5. Kapitalflöden till skatteparadis : En modelskapande undersökning av finansiella offshorecentra och ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alvin Wendelius; [2008]
  Nyckelord :Skatteparadis; Ekobrott; Kapitalflöden; Ekonomisk brottslighet; Offshore; OFC; Anseendeförlust; Skatteeffekt; Finansiell politik; Skattepolitik; Skatterådgivning;

  Sammanfattning : Finansiella offshorecentra, eller skatteparadis som de också kallas i dagligt tal, utvecklades som ett alternativ till mellankrigstidens hårt reglerade finansiella marknader. Skatteparadisen har ansetts utgöra räddningen för välbärgades rikedomar genom låga/avsaknad av skatter och en stark banksekretess, medan andra betraktar dem som platser där brottslingar och terrorister tillåts tvätta pengar och finansiera sin verksamhet genom förvaringsplats av kapital. LÄS MER