Sökning: "banksekretess"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade ordet banksekretess.

  1. 11. Skattekonkurrens. Utbyte av information för beskattningsändamål - inom EU och OECD.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Jenny Petersson; [2003]
    Nyckelord :EG-rätt; Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Bland globaliseringens effekter på staters ekonomi intar företeelsen "&semicskattekonkurrens"&semic en framträdande roll. Denna skattekonkurrens uppfattas av många stater uppvisa skadliga effekter hänförliga till försvagande av det egna skatteunderlaget. LÄS MER