Sökning: "banksekretess"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade ordet banksekretess.

 1. 6. Informationsutbyte mellan medlemsstaterna inom EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Theorin; Cecilia Wahlman; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilket informationsutbyte som finns mellan EU medlemsstaterna, vad gäller medborgares utländska sparande i ett EU land. Klimatet på den ekonomiska marknaden har blivit hårdare och möjligheterna till mer och mer komplicerade och invecklade transaktioner gör det svårare för myndigheterna att kontrollera sparande utanför landets gränser. LÄS MER

 2. 7. Informationsutbyte mellan medlemsstaterna inom EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Theorin; Cecilia Wahlman; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilket informationsutbyte som finns mellan EU medlemsstaterna, vad gäller medborgares utländska sparande i ett EU land. Klimatet på den ekonomiska marknaden har blivit hårdare och möjligheterna till mer och mer komplicerade och invecklade transaktioner gör det svårare för myndigheterna att kontrollera sparande utanför landets gränser. LÄS MER

 3. 8. Banksekretessen - är det lagreglerade skyddet tillräckligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabriella Jansson; [2006]
  Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en person vänder sig till en bank för att denna skall förvara ens pengar, ge ett lån, ge rådgivning i en finansiell fråga mm så förväntas banken inte sprida den givna informationen vidare till andra. Den regel som ålägger bankerna en tystnadsplikt om kundinformation är banksekretessen. LÄS MER

 4. 9. Banksekretess i Danmark, Norge & Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Appelgren Petersson; [2003]
  Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med banksekretess avses en skyldighet för banken att inte lämna ut uppgifter om sina kunder. Syftet med banksekretess är att åstadkomma ett förtroende mellan banker och deras kunder, vilket är en förutsättning för att banker skall kunna fungera. LÄS MER

 5. 10. CFC - lagstiftningens applicering gentemot skatteundandragande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joachim Franzén; [2003]
  Nyckelord :Bankrätt; Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jag har i mitt arbete försökt att beskriva nuvarande CFC - regleringen och primärt studerat den statliga utredning ( SOU 2001:11 ) och de skillnader som kommer att föreligga om denna utredning antages. Då finansdepartementet ej varit fullt tillfreds med utredningens lösningar på problemet med hur CFC - beskattningen skall vara utformad har man framlagt en egen promemoria ( Dnr FI 2001/709 ) i ärendet. LÄS MER