Sökning: "banksektor"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet banksektor.

 1. 1. Innovation – nyckeln till goda kundrelationer? : En kvalitativ flerfallsstudie om hur innovation påverkar lojalitet och förtroende inom banksektorn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linn Sandin; Elin Burell; [2019]
  Nyckelord :Innovation; bank; banking sector; trust; loyalty; customer relations; Innovation; bank; banksektor; förtroende; lojalitet; kundrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Finansmarknaden befinner sig i en förändringsfas där banker agerar i en allt mer komplex miljö. Till följd av en snabbt föränderlig marknad måste banker besitta förmågan att förändras och få saker att hända. LÄS MER

 2. 2. The role of banking sector performance for renewable energy consumption : a panel study for 124 countries between the years 1998 -2012

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elin Näsström; [2019]
  Nyckelord :bank sector; banking performance; CO2 emissions; energy investments; energy security; financial development; renewable energy; renewable energy consumption; panel data; income groups;

  Sammanfattning : Renewable energy has in recent years become an important component of world energy consumption since it holds the characteristics of decreasing carbon oxide emissions while at the same time being able to meet the future increase in energy demand. To secure future universal access to modern energy, large investments in renewable energy technology are required. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Blohm; Axel Konradsson; [2017]
  Nyckelord :Stress; Negative stress; Positive stress; Challenge; Control; Work-life balance; Banking sector; Stress; Negativ stress; Positiv stress; Utmaning; Kontroll; Work-life balance; Banksektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. LÄS MER

 4. 4. Intellectual capital measurement practices in the Swedish banking sector : An explorative study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Max Nordmark; [2017]
  Nyckelord :intellectual capital; IC; banking sector; Swedish banking sector; intangible assets; intangibles; resource-based view; legitimacy theory; differentiation; intellektuellt kapital; IC; banksektor; svenska banksektorn; immateriell tillgång; resursbaserad teori; legitimitetsteori; differentiering;

  Sammanfattning : Ever since its conception, Intellectual Capital has undergone substantial transformation both in terms of its general definition and its prevalence in external reports. Although consistently focusing on intangibles, over time, intellectual capital has become an area focused on intangibles in accordance with the basic principles of the Resource-Based View regarding how assets can be used to acquire sustainable superior performance. LÄS MER

 5. 5. Basel III : En studie om de svenska, tyska och brittiska storbankernas utveckling i takt med implementeringen av det nya regelverket

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Nylander; Emelie Zachrisson; [2015]
  Nyckelord :Basel III; Bank; Core tier 1; Financial risk; Risk reporting; Stress test; Basel III; Bank; Kärnprimärkapital; Finansiell risk; Riskrapportering; Stresstest;

  Sammanfattning : Tre tydliga svagheter kunde identifieras i den globala banksektorn under den stora finanskrisen år 2007. Dessa tre svagheter var brist på kapital av tillräcklig kvalitet för att kunna hantera förluster, en för tätt sammankopplad finansmarknad samt otillräcklig likviditetshantering och för små likviditetsbuffertar. LÄS MER