Sökning: "bankväsendet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet bankväsendet.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Intellektuellt kapital – osynligt men väsentligt : En kvalitativ studie hur finansiella rådgivare inom bankväsendet värderar och bedömer intellektuellt kapital hos kunskapsföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Lindberg; Filip Waldelius; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; knowledge companies; financial advisor; value; asses; behavioural finance; Intellektuellt kapital; kunskapsföretag; finansiell rådgivare; värdering; bedömning; finansiellt beteende;

  Sammanfattning : Expansion, development and knowledge have characterized the economy in recent decades and we are now living in a knowledge society. This has created an alteration in the typical features of the assets where invisible capital in the form of intellectual capital has become more important. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 4. 4. E-kronan, en övergång till ett kontantlöst Sverige : En kvalitativ studie om e-kronans förväntade effekter på penningpolitiken och bankväsendet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Blomqvist; Cecilia Christensen; [2018]
  Nyckelord :e-krona; centralbanksutgiven digital valuta; virtuell valuta; kryptovaluta; CBDC; penningpolitik; undanträngningseffekt;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en förändring i Sveriges betalningsmönster där kontanta betalningar nästan helt bytts ut mot elektroniska. I och med denna förändring har Riksbanken påbörjat en utredning om det finns ett behov av en centralbanksutgiven digital valuta, en så kallad e-krona. LÄS MER

 5. 5. Advantages of using Virtual Reality as a financial instrument

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Gustav Ryrlén; [2018]
  Nyckelord :Financial Technology; Data Visualization; Virtual Reality; Portfolio Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, the phenomenon of Virtual Reality has been highlighted by most technology-interested persons around the world. The technology allows visualization and interaction with environments, which in real life would be too costly to recreate. LÄS MER