Sökning: "bankverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet bankverksamhet.

 1. 1. Är robotrådgivning framtidens nya investeringsrådgivare?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Louis Touma; Andreas Gialetsis; [2020]
  Nyckelord :Robo-advisory; Investment advisory; Traditional advisory; Digitalization; Artificial intelligence; Banking; Robotrådgivning; Investeringsrådgivning; Traditionell rådgivning; Digitalisering; Artificiell intelligens; Bankverksamhet;

  Sammanfattning : Background Digitalization have been affecting the world industries the past years. With this, Banks have been digitizing their products and services for their customers to be competitive in the sector. The investment advisement has been a part of this digitization. Banks nowadays compete with robo-advising, which originates from the USA. LÄS MER

 2. 2. Kundförtroende inom digital bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Envall; Lisa Norgren; [2020]
  Nyckelord :Trust; digitalization; bank; digital banking; risk; relationship; Förtroende; digitalisering; bank; digital bank; risk; relation;

  Sammanfattning : During the last two decades, technological development and digitalization have had a major impact on societies worldwide. Industries have been forced to adapt to the technological development and implement new technology in order to remain competitive. LÄS MER

 3. 3. Internrevisionens värdeskapande i svenska banker : En undersökande studie om hur internrevision skapar värde i svenska banker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jimmy Kibro; Maria Can; [2020]
  Nyckelord :Internal audit; value-creation; banks; auditing; risk management; Internrevision; värdeskapande; bank; revision; riskhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Internrevisionen i svenska banker är något som ständigt har utvecklats i takt med de förändringar bankerna har genomgått under åren. Funktionen har gått från att vara relativt oprioriterad till att idag vara en viktig hörnsten i svensk bankverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Kundlojalitet och förtroende beträffande bankverksamhetens digitalisering : Med utgångspunkt i ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jenny Andersson; Felicia Torbjörnsson; [2020]
  Nyckelord :Kundlojalitet; Förtroende; Digitalisering; Bankverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur digitaliseringen av bankverksamheten har påverkat företagskundernas kundlojalitet och förtroende. Syftet är också att analysera och skapa förståelse kring hur bankerna arbetar för att upprätthålla företagskundernas kundlojalitet och förtroende till följd av bankernas digitalisering. LÄS MER

 5. 5. Customer experience in retail banking : A swedish study

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alfred Carlwe; Oscar Kylberg; [2020]
  Nyckelord :financial institutions; fintech; digitalization; customer experience; touch points; customer journey; digitalisering; kundupplevelse; bankverksamhet; kundresa;

  Sammanfattning : Customer experience has become more difficult for companies to control with the expanding number of touch points that the companies must be aware off. One of the major reasons behind the expanding number of touch points has been digitalization. The financial sector is not excluded from this change. LÄS MER