Sökning: "banner blindness"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden banner blindness.

 1. 1. ANTI-ADBLOCK : En kvalitativ studie om varför individer inte blockerar reklam på webben

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aras Emil Ali; Dulguun Tuvshintugs; [2020]
  Nyckelord :ad avoidance; ad block; video ads; pop-ups; banners; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity; reklamundvikande; annonsblockerare; videoannonser; pop-ups; banderoller; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity;

  Sammanfattning : Reklam anses vara lika gammal som mänskligheten och lika universell som kultur. Ur den synvinkeln är reklam en del av det sociala livet, där människor gör utbyten som gynnar båda parterna. Under de senaste decennierna har samma mänsklighet upplevt den digitala världens intensiva tillväxt, där idag nästan allt går att finna. LÄS MER

 2. 2. Situationens inverkan på konsumenters upplevelse av historikbaserad annonsering (HBA)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Rebecka Troneby; [2019]
  Nyckelord :​historikbaserad annonsering; retargeting ads; online behavioural advertising; situation; köpresa; kund-tolerans; banner blindness.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: ​Syftet med denna studie är att undersöka hur konsumenter upplever historikbaserad annonsering och om denna upplevelse varierar beroende på vilken situation konsumenten befinner sig i. Vidare är det även av intresse att undersöka hur historikbaserad annonsering kan upplevas ha en inverkan på konsumenters vilja till köp samt var, när och på vilket sätt denna inverkan kommer till uttryck. LÄS MER

 3. 3. DEN MODERNA REKLAMUNDVIKAREN En kvalitativ studie om användare av annonsblockerare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carl Thorén; Oscar Wiktkorsson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vårterminen 2017Handledare:Gustav PerssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:39 sidor. Exklusive bilagorAntal ord:16033Nyckelord:Reklamundvikande, reklamattityder, annonsblockerare, adblocker, banner blindness, reactance theory, mobile-ads, desktop ads, personalized ads, riktad reklam, retargeting, personlig intergritetSyfte:Att undersöka hur användare av annonsblockerare tänker kring sin användningTeori:Reactance theory, Technology acceptance model, forskning om reklamundvikandeMetod:KvalitativMaterial:Tio individuella samtalsintervjuerResultat:Huvudorsaken till att installera en annonsblockerare är att man inte vill vänta på innehåll på internet. LÄS MER

 4. 4. EN SCROLLANDE GENERATION En kvalitativ studie om unga användares inställning till reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolin Franklin; Kim Nordin; [2016-02-10]
  Nyckelord :Instagram; reklam; kvalitativ studie; samtalsintervjuer; native advertising; riktad reklam; unga användare; banner blindness;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetNivå: GrundnivåTermin/år: Höstterminen 2015Handledare: Malin SveningssonExaminator: Marie GrusellAntal ord: 14 674Syfte: Att undersöka unga användares inställning till reklam på InstagramTeori: Uses and gratifications, reklamforskningMetod: Kvalitativ studie baserad på samtalsintervjuerResultat: Unga användare på Instagram störs inte så mycket av reklam på forumet. De ärmedvetna om reklamen även om den i vissa fall kan vara svår att urskilja då Instagramanvänder sig av native advertising. LÄS MER

 5. 5. Banner som annonsform : en studie kring placering, utformning och attityder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Kjellsson; Charlotte Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Banner; Banner blindness; Eye-tracker; Annonsblockering; Generation Y; Placering; Reklaminnehåll; Genus;

  Sammanfattning : I relation till andra former är banner en av de mest uppskattade annonsformerna. Dock har det utvecklats fenomen så som banner blindness och annonsblockering vilket förhindrar att betraktare tar till sig reklamen och agerar. LÄS MER