Sökning: "barcodes"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet barcodes.

 1. 1. Moving Away from Proximal Ligation to Study Higher Order Chromatin Complexes at High Resolution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Pontus Höjer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genome organization is increasingly believed to influence and participate in gene regulation. Thestudy of the interactions that constitute this organization is increasingly performed using chromosomeconformation capture (3C) technologies. LÄS MER

 2. 2. Technical solutions for automation of warehouse operations and their implementation challenges

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Nilsson; Daniel Elmar Merkle; [2018]
  Nyckelord :Warehouse; challenges; movement and tracking of goods; AGVs; Automated forklifts; Automated conveyor systems; Barcodes; RFID technology; QR-Codes;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this study is to focus on the challenges with the implementation of technical solutions for automation of warehouse operations for the movement and tracking of goods. Additionally, the focus is on the similarities and differences between the identified challenges in theory and practice. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av identifieringsteknik inom lagerhållning : En fallstudie inom kemiindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zewar Bahadin Tarik; Victor Berndtsson; [2018]
  Nyckelord :traceability; barcodes; RFID; AIDC; inventory management; deviations.; Spårbarhet; streckkoder; RFID; AIDC; lagerhantering; avvikelser;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to analyse how automatic identification technology affects traceability, and then analyse the effects of automatic identification technology on inventory management. This report is based on the research questions "How can barcodes and RFID affect inventory management?" and "What advantages and disadvantages can automatic identification technologies lead to in warehousing?". LÄS MER

 4. 4. Hierarchical clustering matrix (HCM) method applied to DNA barcode assembly for bacterial chromosomes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Wensi Zhu; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : DNA barcodes carry coarse-grained genetic information of DNA sequences taken from a genome. Potential applications include bacteriology, medical diagnosis and taxonomy. However, the current state-of-the-art tools for extracting DNA molecules from cells provide only fragmented pieces of chromosomal DNA. LÄS MER

 5. 5. REMOVAL OF PRESSURE-SENSITIVE LABELS FOR LIBRARY APPLICATION A Study of the Use of Agar as a Solvent Gel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alexandra Tengelin; [2017-06-27]
  Nyckelord :self-adhesive labels; pressure-sensitive adhesive; agar gel; agarose; ATR-FTIR; paper conservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motkonservering2017, 15 hpGrundnivå2017/16.... LÄS MER