Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Biopolitical bodies at the Greek-Turkish border

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Giorgos Litsis; [2020]
  Nyckelord :Biopolitics; state of exception; bare life; homo sacer; borders;

  Sammanfattning : On 27 February 2020, Erdogan announced that he would open the Turkish border, allowing refugees to cross into Europe. Greece’s response was the deployment of military forces and the suspension of asylum applications. LÄS MER

 2. 2. En arktisk fästning : Bart liv och klassifikation

  Master-uppsats,

  Författare :Sanna Carlbring; [2020]
  Nyckelord :classification; taxonomy; nomenclature; discourse; colonialism; biopolitics;

  Sammanfattning : This thesis examines classification in relation to colonialism and cultural imbalances. The Svalbard Global Seed Vault is a facility located in Longyearbyen in Norway and houses seeds from most of the countries in the world. LÄS MER

 3. 3. Three Postmodern Detectives Teetering on the Brink of Madness in Paul Auster´s New York Trilogy : A Comparison of the Detectives from a Postmodernist and an Autobiographical Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Björn Sondén; [2020]
  Nyckelord :Keywords: postmodernity; chance; identity; solitude and the metaphysical detective story;

  Sammanfattning : As the title suggests, this essay is a postmodern and autobiographical analysis of the three detectives in Paul Auster´s widely acclaimed 1987 novel The New York Trilogy. The focus of this study is centred on a comparison between the three detectives, but also on tracking when and why the detectives devolve into madness. LÄS MER

 4. 4. Danger, Docility and the Denial of Death: On Productive Forces of Violent Practices in Prison

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rut Berling; [2020]
  Nyckelord :Bare life; biopower; discourse of security; force-feeding; F-Type prisons; hunger strike; medical discourse; sovereign power; torture; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis establishes an understanding of violence as discourse in the setting of Turkish prisons, during the death fast in the early 2000s. It uncovers discourses embedded in the acts of torture, hunger striking and force-feeding, each able to produce certain kinds of subjects. LÄS MER

 5. 5. Sveriges riksdags argumentation om att upprätta en internationell tribunal i syfte att döma IS-soldater - Kan argumentationen kopplas till teorin ”State of Exception”?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; Terrorism; Argumentationsanalys; Beviskraft; Sveriges Riksdag; Suveränitet; Juridik; Bare life; State of Exception.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett alternativ till ansvarsutkrävande för IS-soldater, en mycket aktuell fråga både nat-ionellt och internationellt nu när det sista IS-fästet har besegrats, är att upprätta en in-ternationell tribunal på plats i Syrien eller Irak i syfte att döma IS-soldater. Det disku-terades och argumenterades för av partierna i Sveriges riksdag, framför allt under våren 2019. LÄS MER