Sökning: "bare life"

Visar resultat 21 - 25 av 28 uppsatser innehållade orden bare life.

 1. 21. Pål Hollender’s Moment of Metamorphosis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Anders Ottosson; [2014]
  Nyckelord :Pål Hollender; Buy Bye Beauty. Survivor; Metamorphosis; Transformation; Transgression; Transgressive art; Artistic practice; Sovereign; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The thesis Pål Hollender’s Moment of Metamorphosis – Transgression through Metamorphosis as an Artistic Strategy for Communication and Power Struggle studies the transformation of Pål Hollender from the artist as media celebrity in the TV show Survivor, to the artist as sex purchaser in the documentary Buy Bye Beauty. Through this specific case from Pål Hollender’s artistic production, the thesis attempts to shed light on the conditions for artistic communication and power struggle presented by his strategy of transgression through metamorphosis. LÄS MER

 2. 22. Habitat selection and oviposition of the endangered butterfly Scolitantides orion in Sweden.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska högskolan

  Författare :Camilla Jansson; [2013]
  Nyckelord :Butterfly; conservation; habitat preferences; habitat requirements; life stages; Lycaenidae; oviposition; Scolitantides orion;

  Sammanfattning : Detailed knowledge about the habitat requirements of butterflies is vital for successful conservation. The aim of the present study was to examine the habitat requirements of the endangered butterfly Scolitantides orion on 15 sites in Östergötland, Sweden. LÄS MER

 3. 23. International Protection and the Sovereign Decision - A Geneology of the Responsibility to Protect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :RtoP; responsibility to protect; decisionism; Schmitt; bare life; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the wake of the 2005 World Summit ratification of the responsibility to protect doctrine, the cases of Darfur and Syria have revealed the decisionary discretion of the collective international responsibility to protect inscribed within the doctrine. Through an engagement with the decisionist theory of Carl Schmitt and the work of Giorgio Agamben, this essay seeks to return the question of the decision regarding intervention under the responsibility to protect doctrine to its proper place as the functioning of power. LÄS MER

 4. 24. Diaspora och suveräniteten - en begynnande arkeologi över diaspora

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :diaspora; arkeologi; Foucault; suveränitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Taking as its point of departure Agamben's notion of the nation as that figure of ”bare life” upon which sovereignty in modernity has been invested, this essay represents some first steps towards a foucauldian archeology of diaspora. Through such an approach it is suggested that a more full understanding of the complex relation between nation, state and territory can be acquired. LÄS MER

 5. 25. Psykiatrins förändrade syn på homosexualitet : Äldre homosexuella personers upplevelser samt implikationer för vården

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jakob Svensson; [2011]
  Nyckelord :Homosexuality; Nursing; Treatment; Elderly; Heteronormativity; Stigma; Homosexualitet; Omvårdnad; Bemötande; Äldre; Heteronormativitet; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera rapporter visar en   särskild utsatthet bland homosexuella patienter inom vården och livskvalitén   för denna grupp anses generellt försämrad jämfört med personer som definierar sig som heterosexuella. Äldre homosexuella har levt under en tid då   homosexualitet var mer tabubelagt vilket kan medföra en svår komma-ut-process. LÄS MER