Sökning: "bare life"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade orden bare life.

 1. 6. Stenrik eller stenfattig : En studie om hur det var att arbeta, leva och bo på Tjurkö

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Goos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, we follow the life of ordinary people at the quarrying at Tjurkö in Karlskrona archipelago, Sweden. The life of the poor was hard and tiring to the bone. A normal workday for a stonecutter started around seven am. to around eight or nine pm. LÄS MER

 2. 7. Ekvin infektiös anemi : smittspridning och risken för införsel till Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Fura; [2018]
  Nyckelord :EIA; EIAV; ekvin infektiös anemi; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvin infektiös anemi (EIA) är en högaktuell sjukdom med tanke på den stora hästimporten till Sverige. Det är en kronisk sjukdom med till synes friska bärare som finns bl.a. både i Europa och USA, varifrån hästar importeras årligen till Sverige. LÄS MER

 3. 8. The Establishment of Macrobenthic Faunal Communities in Planted Mangroves of Increasing Age

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Simon Jacobsen Ellerstrand; [2017]
  Nyckelord :Benthos; Shannon-diversity; forestation; biodiversity; ecosystem engineers; development issues; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The mangrove ecosystem is a tropical coastal community inhabited by organisms adapted to the stressful environment of the tidal zone. Mangrove ecosystems has in recent years been noted for the important ecosystem services they offer. LÄS MER

 4. 9. Is it enough to ‘add homosexual men and stir’? The significance of materialism in HIV prevention in the Global South.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Katharina Jemima Hopp; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; homosexual; Uganda; materialism; sexual citizenship; Social Sciences;

  Sammanfattning : Given the HIV/AIDS peak in the 1980s, Uganda has been hailed as a success story after having dramatically decreased the infection rate in the 2000s. However, the country’s HIV/AIDS rate has started to increase again in recent years. LÄS MER

 5. 10. Looking Back : Racializing Assemblages and the Biopolitics of Resistance

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Christian Rossipal; [2017]
  Nyckelord :copwatch; counter-surveillance; sousveillance; race; biopolitics; embodiment; corporeality;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the biopolitics of video activism vis-à-vis racialized police violence. It is written against the backdrop of recent developments in the critique of two central concepts in field of biopolitics, namely Giorgio Agamben’s bare life and Michel Foucault’s biopower. Offsetting their respective framework, Alexander G. LÄS MER