Sökning: "barkfunktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet barkfunktion.

 1. 1. Inmätning av timmer i timmersortering och sågintag : konsekvensanalys

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Gustaf Bernström; [2016]
  Nyckelord :timmersortering; 3D-mätram; barkfunktion; bark; diametermätning;

  Sammanfattning : Då timmer ankommer till ett sågverk är det viktigt att det mäts in på ett korrekt och trovärdigt sätt. Det är viktigt att alla intressenter kan känna sig säkra på att de betalar/får betalt för rätt mängd timmer och att det inte föreligger några systematiska fel som gynnar den ena eller den andra parten. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av produktionsrapporterad volym för contorta

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Kent Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :Barkfunktion; Avverkning; Virkesförråd;

  Sammanfattning : The background to this study is that the forest company, Holmen, has found large discrepancies between harvested volume and the measured volume at the industry. Factors like bark features, breakage, double tops, bends and stem damages was noted, and all stems were measured manually. LÄS MER