Sökning: "barnäktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet barnäktenskap.

 1. 1. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Svending; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER

 2. 2. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige : Särskilt om barnäktenskap och omskärelse av pojkar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miki Nesic; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; barnkonventionen; barnäktenskap; omskärelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Någonstans mitt emellan möjlig och omöjlig : En diskursanalys av Socialstyrelsens och Migrationsverkets publikationer om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Edlund; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande tjejer; barnäktenskap; diskursanalys; Socialstyrelsen; Migrationsverket;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar hur ensamkommande unga tjejer, som uppges vara gifta, konstrueras i Migrationsverkets och Socialstyrelsens publiceringar om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Problematiken kring barnäktenskap har de senaste åren ökat enligt myndigheterna. LÄS MER

 5. 5. Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap - förenligt med rätten till skydd för familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; Europakonventionen; erkännande av utländska barnäktenskap; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns en åldersgräns på 18 år för att ingå äktenskap men det finns ändå barn under 18 år i Sverige som är gifta. De gifta barnen har ingått barnäktenskap utomlands. Äktenskapen har erkänts som giltiga i Sverige om makarna saknade anknytning till Sverige när äktenskapen ingicks. LÄS MER