Sökning: "barnövergrepp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet barnövergrepp.

  1. 1. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
    Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

    Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER