Sökning: "barn bokcirklar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden barn bokcirklar.

 1. 1. "Barn skapar mirakel när de läser." : En kvalitativ studie om lärares metoder och syften med det skönlitterära arbetet i svenskundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Sjöstrand Croon; Annelie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Skönlitteratur; svenska; läslust; språkutveckling; literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare arbetar med skönlitteratur i svenskundervisningen och deras syften med sitt skönlitterära arbete, med fokus på elevers läslust och lustfyllda skönlitterära upplevelser. Såväl lästid som läslust har sjunkit enligt PIRLS (Skolverket, 2019b). LÄS MER

 2. 2. Att bli en tänkande läsare : En studie om folkbibliotekariers arbete kring bokcirklar med barn i åldersgruppen 9-12 år

  Master-uppsats,

  Författare :Lavina Savnäs; [2018]
  Nyckelord :barn; bokcirklar; folkbibliotek; folkbibliotekarier; läsfrämjande; läsning;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to examine how public librarians inspire children aged 9-12 years through book clubs. The study is based on five semi-structured phone interviews with leaders of book clubs. I made a qualitative content analysis of the interviews. LÄS MER

 3. 3. Vad säger barnen? : En studie av 9-12-åringars upplevelser av bokcirklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Chen Lin; [2017]
  Nyckelord :Läsfrämjande verksamhet; folkbibliotek; barn; bokcirklar; läsecirklar;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the book club for children aged 9 to12 years.The objectives of the work are to investigate the meanings of thebook club activities for children at this age and to find out thechildren’s experience. The work is also linked to their readinginterest, what kind of books they prefer and how they choose their books. LÄS MER

 4. 4. Bibliotekspersonalens arbete med boksamtal för barn i 9-14 års ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Tyra Björk; [2014]
  Nyckelord :bokcirklar; litteraturcirkel; boksamtal; läsfrämjande; läsförståelse; läsecirkel; textsamtal; bokklubbar;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to study how and in which way the library personnel works with reading groups and their view of reading groups. I also want to study which role the governing- and policy documents have in the library personnel’s work. The following questions were asked. LÄS MER

 5. 5. Biblioterapi eller personutvecklande läsning? : Stödgruppen som bokcirkel för vuxna barn till missbrukare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pernilla Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :biblioterapi; lästerapi; stödgrupp; anhöriggrupp; självhjälpsgrupp; bokcirkel; bokcirklar; bibliotek; bibliotekarie; samarbete;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s Thesis is to find out whether bibliotherapy, in an unspokenform, is practiced in already existing group formations to be able to determine how practicalbibliotherapy can be seen in a Swedish context and thereby open the possibility for development.To fulfil this purpose I decided to do a case study on a nearby book reading circle for adultchildren of drug addicts. LÄS MER