Sökning: "barn cancer smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden barn cancer smärta.

 1. 1. Cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Ekman; Elin Malmberg; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; children; experiences; pain; preparations; barn; barncancer; erfarenheter; förberedelser; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Få studier har undersökt barns egna erfarenheter av att förberedas inför procedurer. Cancersjuka barn utsätts för mycket påfrestningar såsom smärta från medicinska procedurer. Syfte: Att undersöka cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av sitt cancersjuka barns smärta och smärtbehandling : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Strandberg; Helena Riihiaho; [2019]
  Nyckelord :Childhood cancer; pain; parents; experience; Barncancer; smärta; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt symtom hos cancersjuka barn och upplevs som påfrestande för både barnet och familjen. Sjuksköterskan har en central roll i barnets vård och har som uppgift att uppmärksamma och behandla barnets smärta, men även att minska föräldrarnas oro under behandlingstiden. LÄS MER

 3. 3. Vuxna patienters upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid kronisk smärta : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dheri Kareem; Michelle Silander; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Patientperspektiv; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta, är ett folkhälsoproblem som uppstår när smärtan kvarstår efter läkt vävnadsskada. Smärtan påverkar patienten i ett bio-psyko-socialt samspel där smärtupplevelsen förstärks vid ett sämre stöd. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att vårda sitt barn med cancer : En litteraturstudie med särskilt fokus på barnets smärta

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Asplund; Josefine Carlsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lek som omvårdnadsåtgärd vid vård av barn med cancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vanessa Larsson; Molly Umaerus; [2018]
  Nyckelord :Barnonkologi; Lek; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år diagnostiseras 300 000 barn i världen med cancer. Att drabbas av cancer kan vara påfrestande för barnet. Lek uppmuntrar barn att uttrycka känslor och tankar. Studier visar att barn som ges utrymme att leka har större chans att etablera hälsa. LÄS MER