Sökning: "barn förhör"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade orden barn förhör.

 1. 21. Förundersökningen och åtalsfrågan vid misstänkta sexualbrott mot barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Eberstål; [2010]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att en domstolsförhandling är av stor vikt för många barn som har utsatts för sexuella övergrepp visar undersökningar att endast tio procent av anmälningarna om sexualbrott mot barn leder till åtal. Syftet med denna uppsats är dels att presentera de åtgärder som företas i förhållande till målsäganden under förundersökningen, dels att fastställa om det finns faktorer som är avgörande för huruvida ett ärende leder till åtal. LÄS MER

 2. 22. Barnförhör : Vägen från förhör till rättegång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Elza Wall; Lina Sundberg; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Bemötandefrågorna får allt viktigare betydelse i dagens polisarbete. Detta gäller i möten med såväl vuxna personer som barn. En bra kommunikation mellan barn och vuxna kan ha en avgörande roll i en brottsutredning. LÄS MER

 3. 23. Vid misstanke om brott mot barn - En studie kring barnets rättsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Stål Lindgren; [2008]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om barn som brottsoffer och behandlar barnets rättsskydd vid brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är en särskilt utsatt grupp i samhället, vilken därav har behov av särskilda regler i processen för att erhålla rättsskydd. LÄS MER

 4. 24. Beslutsunderlag och utredningsansvar i mål om vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Herou; [2007]
  Nyckelord :Familjerätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar som rubriken avslöjar, beslutsunderlag och utredningsansvar i mål om vårdnad, boende och umgänge. Tyngdpunkten ligger på att visa hur underlaget skapas och hur det sedan används i processen. Sedan anknyts detta till de konsekvenser underlagets utformning och användning har för beslut och domar i dessa mål. LÄS MER

 5. 25. "Vet du skillnaden mellan att ljuga och tala sanning?" : Att förhöra ett barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Erika Blom; Fredrik Nilsson; Johanna Takki; [2007]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Denna rapport skrivs som ett fördjupningsarbete vid polisutbildningen i Umeå. Rapportens huvudsakliga syfte är att belysa hur ett förhör med barn skall genomföras ur polisiär synvinkel för att bli så tillförlitligt som möjligt. LÄS MER